58-RONGARA-SIJU (ST) Assembly Constituency

Darang Patalgittim L.P.School Polling Station
Section 1.DARANG PATALGITTIM
Sl. No. House No Name Relationship Name of Rel. Sex Age EPIC No.
1 1 Joreng Momin F Digendro Sangma M 34 KSX0557116
2 1 Sakilla Sangma H Jorong Momin F 29 KSX0557124
3 1 TANGJON B. MARAK O SILBARIN N. SANGMA M 28 NEK0005694
4 1 JEROM MARAK F JORENG MOMIN M 26 KSX0779413
5 1 PEBALSON D. SHIRA O RABINA N. SANGMA M 24 NEK0005835
6 1 EVORIN SANGMA F JORENG MOMIN F 20 KSX0557108
7 1 SILBARIN SANGMA F JORENG MOMIN F 20 KSX0556969
8 1 KABINA SANGMA F JORENG MOMIN F 19 KSX0779033
9 2 Rikjnni Sangma H Pilbithson Sangma F 49 KSX0557132
10 2 BRUSEN MARAK O RONITHA SANGMA M 30 KSX0557140
11 2 Ronitha Sangma H Pilbithson Sangma F 25 KSX0557157
12 3 Stephan Marak F Moti Sangma M 38 KSX0559484
13 3 Jepilla Sangma H Stephan Marak F 34 KSX0559492
14 3 RAKESH MARAK F GOBINDO MEDHI M 28 KSX0778779
15 3 CHRISTINA SANGMA F STEPHAN MARAK F 22 KSX0778977
16 3 ZINBAWARD SANGMA F STEPHAN MARAK M 21 KSX0559468
17 3 JULIANA SANGMA F STEPHAN MARAK F 20 KSX0778993
18 3 TRECYNA SANGMA F STEPHAN SANGMA F 19 KSX0779025
19 4 Mohes Sangma F Lt. NETHARI D. SHIRA M 60 KSX0557264
20 4 Rapjinni Sangma F LT. MUNASING D. SHIRA F 51 KSX0557165
21 4 LIJA ROSLINE R. MARAK F FRANCIS SANGMA F 26 NEK0016444
22 4 BIDON N. SANGMA F NILLO M. SANGMA M 22 NEK0016451
23 5 Jepeni Sangma O Briwillson Marak F 55 KSX0556977
24 5 JECKYBATH MARAK F LT. RIMJANG SANGMA M 31 KSX0778688
25 5 CRENILLA SANGMA H JECKYBATH MARAK F 23 KSX0778647
26 5 LANITHA SANGMA O JECKYBATH MARAK F 21 KSX0557173
27 6 KALLINGSON N. SANGMA F LT. TESENG D. SHIRA M 47 NEK0005710
28 6 Asaricka Marak H Kallingson Sangma F 28 KSX0653477
29 6 LOTON SANGMA F DEREN MARAK M 27 KSX0559203
30 6 TAMINA G. MARAK H LOTON SANGMA F 25 NEK0005736
31 6 LETINA MARAK O KALLINGSON SANGMA F 20 KSX0557710
32 7 DILILP MOMIN F JOBASON SANGMA M 45 KSX0557686
33 7 Sedi Shira H Ginendro Shira F 42 KSX0671909
34 7 SELLA SANGMA H DILIP MOMIN F 42 KSX0557694
35 7 PROSEN SANGMA F DILIP MOMIN M 25 KSX0557702
36 7 RITA SANGMA F DILIP MOMIN F 21 KSX0557678
37 8 JINDOSH SANGMA F LT. TESENG D. SHIRA M 57 NEK0005975
38 8 REJINI CH. MARAK H JINDOSH N. SANGMA F 49 NEK0011544
39 8 GILBIRTH M. SANGMA O LEBINA CH. MARAK M 26 NEK0005967
40 8 LEBINA MARAK F JINDASH SANGMA F 20 KSX0557660
41 8 MARSINA MARAK F JINDOSH SANGMA F 20 KSX0653493
42 9 Kalleckson Sangma F Monen Marak M 49 KSX0556985
43 9 Bupboni Shira H Kalleckson Sangma F 32 KSX0556993
44 9 GRITCHIN SHIRA F KALLECKSON SANGMA M 20 KSX0559070
45 10 SEROLLISH MARAK H TUMEN SANGMA F 40 KSX0784553
46 10 SILCHANG SANGMA O TUMEN SANGMA M 28 KSX0784579
47 10 ANITHA MARAK H SILCHANG SANGMA F 23 KSX0784561
48 10 PADMINI MARAK F THUMEN SANGMA F 21 KSX0779215
49 11 Meroilin Shira H ELTHISON MOMIN F 38 KSX0557645
50 11 ELTHISON MOMIN O MEROLINE SHIRA M 30 KSX0557652
51 11 BURDING SHIRA F Elthison Momin M 23 KSX0559054
52 12 BROJEN CH. MARAK O BRIWELSON N. SANGMA M 46 NEK0006023
53 12 Briwelson Sangma F Siljondro Marak M 36 KSX0556902
54 12 JANE MARAK O BRIWELSON MARAK M 32 KSX0671834
55 12 MENALLIN SANGMA H JANE MARAK F 31 NEK0005983
56 12 METTUL MARAK O BRIWELSON SANGMA M 30 KSX0556928
57 12 Sainish Marak H Briwelson Sangma F 28 KSX0556910
58 12 Pulbarlin Marak H METHUL MARAK F 24 KSX0557009
59 13 Surjinni Sangma O Junini Sangma F 52 KSX0557546
60 13 Dilcheng Sangma F LT. HELONATH Sangma M 30 KSX0671875
61 13 Rominath Sangma F Blsonath Marak M 28 KSX0559211
62 13 Juninio Sangma H Rominath Sangma F 26 KSX0559229
63 13 Ricka Sangma H DILCHENG Sangma F 24 KSX0557553
64 13 LASMIN SANGMA M SUROJINI SANGMA M 20 KSX0653329
65 13 LISSA N. SANGMA M SURJINNI N. SANGMA F 19 NEK0014969
66 14 Singthon Marak F Philip Sangma M 38 KSX0671792
67 14 Siblin Sangma H Singthon Marak F 34 KSX0671800
68 14 MEDITHSON SANGMA F SINGTHON MARAK M 22 KSX0779330
69 16 SAMELINE Sangma H BILLARSON Sangma F 31 KSX0557561
70 16 SEBILLA MARAK F TONANG SANGMA F 24 KSX0779454
71 16 SENGRAK N. SANGMA M SAMELINE N. SANGMA M 21 NEK0006007
72 16 SENGSENG SANGMA F BILARSON SANGMA M 21 KSX0653444
73 16 SENGBAR SANGMA F BILARSON SANGMA M 20 KSX0557579
74 17 Karnesh Sangma F Munasing Shira M 46 KSX0557207
75 17 Nepollin Marak H Karnesh SANGMA F 42 KSX0557215
76 17 SPRINGSTON SHIRA F EBITHSON SANGMA M 36 KSX0779595
77 17 Thininna Marak H SKUMAR SANGMA F 31 KSX0671842
78 17 CHARLIE SILSENG D. SANGMA F LT. GHATWIN D. SHIRA M 27 NEK0014944
79 17 DELIAH MARAK F Karnesh SANGMA F 26 KSX0671818
80 17 SKUMAR SANGMA O THEMINA MARAK M 25 KSX0671941
81 17 PHUN SANGMA F MADAP KALITHA M 24 KSX0653311
82 17 EMINA MARAK F KARNESH SANGMA F 20 KSX0653436
83 17 BENJISH MARAK F KARNESH SANGMA F 20 KSX0779553
84 17 CHEBAT MARAK F KARNESH SANGMA M 20 KSX0559195
85 18 Bronson Marak F Selsing Sangma M 51 KSX0557587
86 18 Sebenni Sangma H Bronson Marak F 46 KSX0671867
87 18 BINEN MARAK O NELWE SANGMA M 27 KSX0557595
88 18 Nelwe Sangma F Bronson Marak F 25 KSX0557256
89 18 SELBI SANGMA F BRONSON MARAK M 21 KSX0559088
90 18 MEJINNA SANGMA F BRONSON MARAK F 20 KSX0557249
91 18 SENGCHANG N. MARAK F ELMISON M. SANGMA M 19 NEK0005744
92 19 Kesoni Marak H Uson Sangma F 62 KSX0557017
93 20 Jijendro Marak F BATJENG SANGMA M 58 KSX0559237
94 20 PENSING MARAK F LOBOS SANGMA M 26 KSX0557025
95 20 BELLINA N. SANGMA F PUJUL MARAK F 25 NEK0016618
96 20 THENITHA SANGMA F JIJINDRO SANGMA F 22 KSX0557231
97 21 Birallin Shira H Suanson Sangma F 28 KSX0557603
98 21 GAMIN D. SHIRA F SUANSON N. SANGMA M 26 NEK0005769
99 21 Brenalson Shira F Suanson Sangma M 24 KSX0653303
100 21 HEBITHSON SHIRA F SUANSON SANGMA M 21 KSX0558510
101 22 JELSON R. MARAK F LT. SUMA D. SHIRA M 29 NEK0005991
102 22 NOCHIE G. MOMIN H SANJU R. MARAK F 28 NEK0005934
103 22 Probinson Shira F Dingjan Sangma M 28 KSX0557637
104 22 REMA R. MARAK F AO SANGMA F 27 NEK0005868
105 22 Medaballa Marak H Probinson Shira F 26 KSX0557611
106 22 SILBIA R. MARAK F HELKISH K. SANGMA F 25 NEK0005850
107 22 SANJU R. MARAK O MEDABALA R. MARAK M 21 NEK0005884
108 23 Mithilson Sangma F Tengsin Marak M 52 KSX0557629
109 23 LEMONI SHIRA H MITHILSON SANGMA F 33 KSX0779538
110 23 JUNIN R. MARAK F LT. JONSING D. SHIRA M 29 NEK0005892
111 23 Mabilla Shira H JONITH R. MARAK F 28 KSX0557520
112 23 Nathan Shira F Methilson Sangma M 24 KSX0556936
113 23 SANTILLA SANGMA H BILNING SHIRA F 22 KSX0778159
114 23 CHANDILASH SHIRA F MITHILSON SANGMA F 22 KSX0779348
115 23 BILNING SHIRA F MITHILSON SANGMA M 21 KSX0559476
116 24 LEMSTON SANGMA F LT. NILCHON MARAK M 49 KSX0779496
117 24 SEMPLISH SANGMA F LT. SILJON MARAK F 39 KSX0779504
118 24 KINGSTON MARAK O ALBIN SANGMA M 27 KSX0557538
119 24 RIKCHI SANGMA F LEMSTON SANGMA F 21 KSX0779470
120 24 THIRAH SANGMA F LAMSTONE MARAK M 21 KSX0559245
121 24 SENGBAR SANGMA F LEMSTON SANGMA M 19 KSX0779520
122 25 Mehonni Sangma H Manjing Shira F 32 KSX0559260
123 25 DURGA BORO O MEHONNI SANGMA M 32 KSX0559252
124 26 PRENILLISH SANGMA F SURESH SHIRA F 19 KSX0779462
125 27 KENDIT CH. MARAK F LT.SEKEN SANGMA M 41 KSX0653469
126 27 Bemplin Sangma H KENDIT MARAK F 38 KSX0559278
127 27 BINGSTON SANGMA F KENDIT MARAK M 24 KSX0557041
128 27 MUKESH SANGMA F KENDIT MARAK M 21 KSX0559286
129 29 Lestha Sangma H Lt. OSITH Marak F 26 KSX0559021
130 30 Arkish Sangma F JAREN SHIRA M 57 KSX0557272
131 30 BRONSON N. MARAK F (L) SINGNAN D. SHIRA M 45 KSX0557298
132 30 Zelly Marak H Arkish Sangma F 45 KSX0557280
133 30 BAHENSON MARAK F ARKISH SANGMA M 38 KSX0558700
134 30 Modil Marak F Arkish Sangma F 36 KSX0671826
135 30 PIRALIN SHIRA H BAHENSON MARAK F 30 KSX0778217
136 30 BETDARSON N. MARAK F ARKISH K. SANGMA M 19 NEK0005751
137 31 Perison Shira F Naren Sangma M 32 KSX0556944
138 31 HENILLA Marak H Perison Shira F 26 KSX0556951
139 32 Pintilla Sangma M Udoni Sangma F 24 KSX0559047
140 33 Jastin Shira F Niaren Sangma M 58 KSX0559294
141 33 AUGUSTIN D. SHIRA F OMED MOMIN M 31 NEK0005702
142 33 LEVICKA SANGMA F JASTINE SHIRA F 24 KSX0559302
143 34 Jerilla Momin H Crimson Momin F 46 KSX0653378
144 34 Youth Marak F Lt. MEDINI MARAK M 31 KSX0724294
145 34 Menilia Momin O Crimson Momin M 26 KSX0724302
146 34 ARTILLA MOMIN F KRIMSON MOMIN F 20 KSX0778936
147 37 Billingthon Marak F Suril Sangma M 33 KSX0559690
148 37 Merina Sangma H Billingthon Marak F 28 KSX0559658
149 38 LIDARSON Marak F Lt. MOLIN Sangma F 36 KSX0559039
150 38 Suba Marak F Nolensing Sangma F 29 KSX0559666
151 39 ONI SANGMA F TOMET MARAK M 57 NEK0014977
152 39 RONI N. SANGMA H ONI SANGMA F 41 NEK0014985
153 39 Mukerson Sangma F Rajing Marak M 36 KSX0653410
154 39 Pithalin Marak H Mukerson Sangma F 32 KSX0653451
155 39 JETHILLA N. SANGMA H GARNATH G. MOMIN F 29 NEK0014951
156 39 GARNATH G. MOMIN F NIPENDRO MARAK M 23 NEK0016477
157 39 MIKASH N. SANGMA F ONI SANGMA M 19 NEK0016469
158 40 Lingdo Momin F Stonsing Arengh M 32 KSX0559500
159 40 Seloni Marak H Lingdo Momin F 25 KSX0559567
160 41 MEROLLINA SANGMA F Lt. NORNATH SANGMA F 53 NEK0005926
161 41 ENSILLA N. SANGMA H BILLISON M. SANGMA F 42 NEK0016626
162 41 JERINDRO MARAK O MEROOLINA SANGMA M 32 KSX0559096
163 41 LIBINA CH. SANGMA H JERINDRO MARAK F 24 KSX0559104
164 42 Sakme Sangma H Hellonath Sangma F 52 KSX0559609
165 42 SUNITHA SANGMA F LT. HELONATH SANGMA F 36 KSX0800052
166 42 Sengsang Sangma F Lt. HELONATH Sangma M 28 KSX0653394
167 42 PAKKI MARAK M MANI DEVI M 28 KSX0559708
168 42 Jantha Sangma H PAKKI MARAK F 26 KSX0559633
169 42 NIRMALA MARAK H SENGSANG SANGMA F 24 KSX0653402
170 42 EPALLINE SANGMA M SAKME SANGMA F 20 KSX0559641
171 43 Naradhos Rai F K.B. Rai M 48 KSX0559310
172 43 NAWA RAI F RARADHOJ RAI M 25 KSX0559328
173 43 MAYA RAI H NAWA RAI F 23 KSX0559336
174 44 RANUKA CHETRY H PUSPO CHETRY F 37 KSX0653527
175 45 Krishnno Marak F Nolensing Sangma M 38 KSX0557496
176 45 Robina SANGMA H Krishno Marak F 29 KSX0557785
177 46 Madop Marak F Nolinsing Sangma M 34 KSX0557413
178 46 Oma Sangma H Madop Marak F 29 KSX0557421
179 47 Hama Marak H Nolensing Sangma F 64 KSX0559344
180 47 Dominick Marak F Nolensing Sangma M 26 KSX0557793
181 47 Therisa Marak F Nolensing Sangma F 24 KSX0688747
182 48 RINGJING LAMA F FURI LAMA SHERPA M 62 KSX0557447
183 48 TRING DOMA SHERPA H RINGJING LAMA F 52 KSX0557439
184 48 PEMBI SHERPA F RINGJING LAMA F 24 KSX0557454
185 48 TENJING SHERPA F RINGJING LAMA M 21 KSX0557488
186 50 Ramsing Marak F Dansing Sangma M 56 KSX0557462
187 50 Sunilla Sangma H Ramsing Marak F 42 KSX0557470
188 50 TENDITSON SANGMA O RAMSING SANGMA M 25 KSX0557504
189 50 PORKASH SANGMA F RAMSING MARAK M 21 KSX0557512
190 50 SEPMINA SANGMA F RAMSING MARAK F 20 KSX0557801
191 51 Mon Bahadur F Bil Bahadur M 48 KSX0559351
192 51 YANJI CHETRY H MOHAN CHETRY F 37 KSX0559559
193 52 SUJOY MARAK F MOTILAL SANGMA M 60 KSX0557355
194 52 PUROBIN MOMIN H SUJOY MARAK F 57 KSX0558759
195 52 STELA SANGMA H SUJOY MARAK F 55 KSX0558726
196 52 BABLU G. MOMIN F SUJOY R. MARAK M 38 NEK0005843
197 52 SOHIT G. MOMIN O SUJOY MARAK M 36 NEK0005819
198 52 REMINA MARAK H BABLU MOMIN F 31 KSX0778886
199 52 BABLU MOMIN F SUJOY MARAK M 27 KSX0558718
200 54 Bhaball Rai F Bodom Rai M 34 KSX0559369
201 54 Dipha Kumari Rai H Bhaball Rai F 26 KSX0557363
202 56 Furba Shelpa F Dhawa Shalpa M 32 KSX0559112
203 56 Lackomi Devi H Furba Shalpa F 25 KSX0559120
204 59 Tilok Bahadur Rai F B.B. Rai M 38 KSX0559385
205 59 DAMIEM RAI M BIMLA RAI M 27 KSX0559419
206 59 SOBITA RAI M BIMLA RAI F 25 KSX0559427
207 59 Gokgul Rai F B.B. Rai M 25 KSX0559393
208 59 ASMITA RAI H GOKGUL RAI F 22 KSX0559401
209 59 SUNITA RAI M BIMLA RAI F 21 KSX0559435
210 60 RINGANI Shira H Warjipson Sangma F 53 KSX0557371
211 60 WARZIPSON Sangma F Hearson Sangma M 36 KSX0557181
212 60 LOUSPRARIN SANGMA F LETERSON MOMIN M 31 KSX0558742
213 60 BUDILLA Shira F Warjipson Sangma F 24 KSX0558734
214 60 SENGCHENG MARAK F LEMITSON SANGMA M 22 KSX0779660
215 60 HANILLA D. SHIRA F WARZIPSON R SANGMA F 21 KSX0559617
216 60 ZEZEBEL SHIRA F WARZIPSON SANGMA F 20 KSX0559625
217 61 Saboni Sangma H CLEMENT MARAK F 64 KSX0558767
218 61 PASCHEL Sangma F CLEMENT Marak M 36 KSX0559674
219 61 ETHIRA Momin H Baschel Sangma F 28 KSX0559682
220 62 LUKASH Sangma F Sano Marak M 38 KSX0653337
221 62 ROENI Marak O Lukash Sangma F 35 KSX0653345
222 62 THOLE SANGMA F BRAJEL SANGMA M 23 KSX0778357
223 62 JULLI SANGMA F LUKASH SANGMA F 21 KSX0778316
224 64 KALLEN Sangma F Leckson Marak M 36 KSX0558775
225 64 MENALLI Marak H Gallem Sangma F 31 KSX0558783
226 64 UTTOM T. SANGMA F LT. NOGENDRO MARAK M 23 NEK0016428
227 64 ELLEM R. MARAK F KALLEN CH. SANGMA M 21 NEK0016410
228 64 OLINA R. MARAK F GALLEN CH. SANGMA F 20 NEK0016436
229 64 ELINA MARAK F KALLEN SANGMA F 19 KSX0778258
230 65 Unuph Sangma F Menthu Marak M 31 KSX0557389
231 65 NICKJOLA MOMIN H LT. BENJAMIN SANGMA F 31 KSX0778324
232 65 JONTILLA MARAK H UNUPH SANGMA F 28 KSX0558791
233 65 TIPSON MOMIN F LT. BENJAMIN SANGMA M 24 KSX0778308
234 65 SONIA SANGMA H TIPSON MOMIN F 22 KSX0778282
235 66 Jingku Marak F Nibarsing Shira M 47 KSX0557397
236 66 Dalmoni Sangma H Jingku Marak F 35 KSX0557405
237 66 Darmen Marak O Thampil Sangma M 27 KSX0558858
238 66 BASANTI SANGMA H PAROO MOMIN F 26 KSX0558817
239 66 THAMPUL Sangma O Jingku Marak F 26 KSX0558841
240 66 PAROO MOMIN O JINGKU MARAK M 26 KSX0558809
241 66 BENEDICK SANGMA F JINGKU MARAK M 25 KSX0558825
242 66 RAJILLA MOMIN H BENEDICK SANGMA F 23 KSX0558833
243 68 LECKSON Marak F Lt. HEROT Sangma M 73 KSX0558866
244 68 Sumi Sangma H Leckson Marak F 46 KSX0558890
245 68 PALIMEN N. SANGMA O RUNA CH. SANGMA M 46 NEK0006015
246 68 Winill Marak F HOJENDRO Sangma M 28 KSX0557306
247 68 MOMOTHA Sangma H WINILSON Marak F 28 KSX0558874
248 68 KATHUN SANGMA F LECKSON MARAK M 26 KSX0727602
249 68 RUNA SANGMA F WINILSON MARAK F 21 KSX0778530
250 68 UJINE SANGMA F WINIL MARAK M 20 KSX0559534
251 69 Sonali Marak O HILBART Marak F 53 KSX0558882
252 69 JERITSON SANGMA O HILBART MARAK M 42 KSX0557330
253 69 MEMORIN MARAK H JERITSON SANGMA F 40 KSX0557348
254 69 John Sangma F Ruben Sangma M 32 KSX0559518
255 69 Misline Marak H Jhon Sangma F 26 KSX0559526
256 69 HEMALINE MARAK F JHEN SANGMA F 22 KSX0558908
257 69 METHALINE MARAK H SAMUEL SANGMA F 22 KSX0778464
258 71 SOLLINDRO Marak F Prokash Sangma M 40 KSX0558916
259 71 Homilla Momin O Sollindro Marak F 26 KSX0559542
260 73 RODHALINA Sangma O Jonash Sangma F 30 KSX0558924
261 73 SIMCHIRIK M. SANGMA M RODHALINA M. SANGMA F 20 NEK0016402
262 74 SONJIB Sangma F Arwin Shira M 37 KSX0653386
263 74 Jenilla Marak O Sonjip Sangma F 26 KSX0653428
264 76 Chilliston Momin O Hebilson Sangma M 28 KSX0558932
265 77 ROBIN R. SANGMA F ANANDO MARAK M 36 NEK0005942
266 77 RENU R. MARAK H ROBIN SANGMA F 35 NEK0005801
267 77 Bulleth Sangma O Leckson Marak M 31 KSX0558940
268 79 Stella Sangma H Ronjith Marak F 36 KSX0558957
269 79 PROTUL SANGMA F RONJIT MARAK M 26 KSX0557736
270 79 TOBIN SANGMA F RONJIT MARAK M 24 KSX0779124
271 79 LUCY SANGMA F RONJIT MARAK F 21 KSX0558965
272 80 JEBIAR MARAK F PAUL SANGMA M 39 NEK0005785
273 80 Sohesh Marak F Sunil Sangma F 32 KSX0557769
274 80 VALENTINA MARAK H JEBIAR MARAK F 28 NEK0005793
275 80 SUHAG Marak F Sohesh Marak M 26 KSX0558973
276 80 Sonalla Marak H Sohesh Marak F 26 KSX0557777
277 80 MEDUL MARAK F SOHESH MARAK M 24 NEK0005777
278 81 Khesob Marak F Nolensing Sangma M 28 KSX0559443
279 81 Journa Sangma H Khesob Marak F 24 KSX0559716
280 83 MINGMAR DORJE SHERPA F GIRMI SHERPA M 24 KSX0557744
281 83 TSHERING SHERPA F GIRMI SHERPA M 22 KSX0557751
282 84 NIMA SHERPA O Garma Lama M 46 KSX0559450
283 84 KANDU Sherpa O Nima Lama F 36 KSX0557728
284 84 KARMAL SHERPA F NIMA LAMA M 23 KSX0557199
285 87 MOINA RAI O KONTU SANGMA M 66 KSX0778407
286 87 ROJINA SANGMA H MOINA RAI F 51 NEK0005918
287 87 Konthu Sangma O Mayna Rai M 24 KSX0558981
288 89 RENSING MARAK F KARNESH SANGMA M 29 KSX0557314
289 90 BREZIL MARAK F HENAL SANGMA M 23 KSX0557066
290 90 SUNITHA SANGMA H BREZIL MARAK F 21 KSX0653485
291 91 NINASH R. MARAK F MEDALSON SANGMA F 29 NEK0005876
292 91 HOWETSON MARAK O GRAINILLA SANGMA M 24 KSX0557074
293 91 GRAINILLA SANGMA F MANJING SHIRA F 20 KSX0557082
294 92 NILLIPSON MARAK M Lt. MONJAK MARAK M 31 KSX0557090
295 92 PEALLINE SANGMA H NILLIPSON MARAK F 24 KSX0557322
296 93 MARILOW Sangma F Mezenlol Marak M 50 KSX0558692
297 93 PIURINA MARAK H NAJING SANGMA F 25 KSX0653360
298 93 NAJING SANGMA F PILBITHSON SANGMA M 24 KSX0653352
299 94 ALATHON SANGMA F HARMET MARAK M 42 KSX0653501
300 94 SELBINA MARAK H ALATHON SANGMA F 32 KSX0653519
301 94 SEPHILA D. SHIRA F JINEN N. SANGMA F 21 KSX0671883
302 95 ABDUL MOZID F ABDUS SALAM M 32 KSX0559062
303 95 DEBILLA SHIRA H ABDUL MOZID F 26 KSX0778761
304 96 MITHALISH MARAK H HASISH SANGMA F 32 KSX0779041
305 96 HASISH SANGMA F LT. ALPHON MARAK M 32 KSX0779058
306 96 RAKSENG MARAK F SILIPSON SANGMA M 24 KSX0778100
307 97 HEBILSON SANGMA F RUPSING MARAK M 49 KSX0777904
308 97 JEROLINE MOMIN H HEBILSON SANGMA F 40 KSX0777912
309 97 BOBITHA MOMIN F HEBILSON SANGMA F 27 KSX0777920
310 97 JOLLEN MARAK F PIAR SANGMA M 26 KSX0778340
311 97 RIKCHI SANGMA H JOLLEN MARAK F 23 KSX0778290
312 98 HORENDRO SANGMA F JOSON SANGMA M 38 KSX0779082
313 98 ARCHUMA SANGMA H HORENDRO SANGMA F 34 KSX0779074
314 99 LINTU MARAK F ROBIN SANGMA M 22 KSX0779116
315 100 HELTHING SANGMA F LEMSTONE SANGMA M 21 KSX0779322
316 115 NILIMA MARAK F GIVINDA MEDHI F 23 KSX0779512
317 124 PLENJING SHIRA H TEKNATH CHETRI F 30 KSX0777946
318 125 GOPAL KARKI F LALIT KARKI M 40 KSX0777953
319 125 ARJUN KARKI F BOLORAM KARKI M 38 KSX0777961
Section 2.JADIGITTIM
Sl. No. House No Name Relationship Name of Rel. Sex Age EPIC No.
320 1 Genajing Marak O Agil Marak F 51 KSX0653139
321 1 BALGIT SANGMA F RENGRAN MARAK M 46 KSX0735746
322 1 NITHA MARAK H BALGIT SANGMA F 37 KSX0735753
323 1 SENGBAT MARAK F AGIL MARAK M 21 KSX0653246
324 2 POLSING MARAK O NOMAI SANGMA M 44 KSX0652883
325 2 SALNANG MARAK F PROJENGTON MARAK M 43 KSX0557835
326 2 ARBINGSTON MARAK F HEBERSON MARAK M 39 KSX0557819
327 2 Nomai Sangma O Chongnath Shira F 36 KSX0652867
328 2 RONILLA SANGMA H ARBINGSTON MARAK F 31 KSX0557827
329 2 SOPILLA SANGMA M NOMAI SANGMA F 23 KSX0557884
330 3 JUMELA Marak H Bilath Marak F 48 KSX0558569
331 3 Itha Marak O Bilath Marak F 28 KSX0558577
332 3 ROJINA SANGMA H OME CH. MARAK F 23 NEK0006189
333 3 SAVIO MARAK F LOBOSH SANGMA M 21 KSX0778522
334 4 Gandi Sangma F Chongnath Marak M 46 KSX0653188
335 4 HETMONI MARAK H GANDHI SANGMA F 39 KSX0778209
336 4 JOBITHA MARAK F GANDHI SANGMA F 24 KSX0778191
337 5 HALLITH D. SHIRA F PILBISH SANGMA M 25 KSX0557843
338 5 DEBINA SANGMA H TALIT SHIRA F 25 KSX0652826
339 5 LINUSH MARAK F Lt. BINJAMIN SANGMA F 23 KSX0778365
340 5 MALSILA SANGMA F POLTIMON SHIRA F 21 KSX0653196
341 6 ALLENDRO SANGMA F LT. SOJON SHIRA M 46 KSX0779900
342 6 Silje Marak H Allendro Sangma F 34 KSX0652719
343 6 TERA MARAK F ALLENDRO SANGMA M 22 KSX0652941
344 7 PIBINATH Sangma F Sengjon Marak M 45 KSX0558452
345 7 Dosilla Shira H Pibenath Marak F 36 KSX0652669
346 8 SEWINI Sangma O Binam Sangma F 53 KSX0652701
347 9 BALSON D. SANGMA F SAORANG R. MARAK M 46 NEK0006320
348 9 GUNJO RAM MAHE F TORUN RAM MAHE M 40 NEK0006288
349 9 Banjilla Shira O Balson Sangma F 37 KSX0652776
350 9 RENUKHA D. SHIRA F DOWEN R. SANGMA F 33 NEK0006296
351 9 MALITHA D. SHIRA F BALSON D. SANGMA F 26 NEK0006635
352 9 TESENG R. MARAK F DRAMINSON G. MOMIN M 24 NEK0006304
353 9 KREBINA D. SHIRA M BANJILLA D. SHIRA F 23 NEK0006312
354 10 REKINGSON Marak F ALLENDRO Sangma M 33 KSX0559138
355 10 SINTILLA SHIRA F Lt. RAMRAT N. SANGMA F 28 KSX0778134
356 11 Antola Shira F Jitchongo Sangma M 46 KSX0652537
357 11 SUJILLA Sangma H Antola Shira F 34 KSX0652677
358 12 SALEJINI Sangma O Withchong Sangma F 56 KSX0688754
359 13 PLISTONE CH. MARAK F KUBAR SANGMA M 49 NEK0006544
360 13 Kribith Marak F Gaseng Sangma M 41 KSX0688770
361 13 Greeni Marak H Kribith Marak F 36 KSX0688788
362 13 BRITHON CH. MARAK F KUBARSON SANGMA M 29 NEK0006262
363 14 DEKMALSON Sangma F MUNASING D. Shira M 43 KSX0556837
364 14 Maila Marak O Jinan Sangma F 36 KSX0557850
365 14 Denjilla Marak H DAKMALSON Sangma F 33 KSX0556845
366 14 PIJEN MARAK O DEKMALSON SANGMA M 22 KSX0557868
367 14 RUPANI MARAK H PIJEN MARAK F 21 KSX0557876
368 14 WALSENG S. SANGMA F ALBINATH R. MARAK F 21 NEK0006387
369 14 JONSONATH R. MARAK F PRODENSON D. MOMIN M 20 NEK0006270
370 14 SENGSRAM CH MARAK F HELDING MOMIN M 20 NEK0006650
371 14 CHESTER R. MARAK F DEKMAL SANGMA M 19 NEK0006353
372 15 Erison Marak F Batol Sangma M 56 KSX0558486
373 15 DARASING Marak O Silmarin Sangma M 43 KSX0558411
374 15 HAMPRY D. SHIRA F SUJIN R. MARAK M 29 NEK0006239
375 15 DEBORIN MARAK F ERISON MARAK F 23 NEK0006601
376 15 APRALLIN N. SANGMA F ERISON R. MARAK F 21 NEK0006221
377 16 LIKINGTON SANGMA M SIMRE MARAK M 24 KSX0652842
378 17 Mitonsing Marak F Jinam Sangma F 41 KSX0558460
379 17 PELMENI Sangma H Mitinsing Marak F 33 KSX0558478
380 18 SILONI Shira F Lt. SINGJON SANGMA F 46 KSX0652602
381 18 Pilbesh Sangma F Jongsing Marak M 41 KSX0559575
382 18 BRISTONE D. SHIRA F LT. OLJON N. SANGMA M 27 NEK0006700
383 18 DORIN SANGMA F REBEN SANGMA M 23 KSX0559583
384 18 FRINITA SHIRA H DORIN SANGMA F 21 KSX0559591
385 19 Engkil Marak F Seram Sangma M 46 KSX0652644
386 19 RENTONI Shira H Engkil Marak F 38 KSX0652636
387 19 BHARAT SANGMA F MISONSING SANGMA M 27 KSX0652628
388 19 KILASH SHIRA H BHARAT SANGMA F 23 KSX0652610
389 20 PILBOT Marak F Lt. NAMJON Marak F 54 KSX0652792
390 20 Misinna Sangma H PILBOT Marak F 37 KSX0652974
391 20 MERA R. MARAK H KINASON SANGMA F 26 NEK0006676
392 20 KINASON A. SANGMA F PILBOT MARAK M 26 NEK0006684
393 20 ABITHA SANGMA H UNTHUD MARAK F 23 KSX0558585
394 22 RONESH MARAK F LT. RAIS N. SANGMA M 59 NEK0006254
395 22 SEBILA N. SANGMA H RONISH CH. MARAK F 53 NEK0006247
396 22 Derilla Sangma O JABANG Shira M 43 KSX0688762
397 22 KEARSON N. SANGMA F LT. KUPI MARAK M 31 NEK0006643
398 23 Aboni Marak H JERENG Sangma F 53 KSX0557892
399 23 WARKING SANGMA F LT. RIKJONG MARAK M 31 NEK0006593
400 23 LENITHA R. MARAK O WARKING N. SANGMA F 26 NEK0006585
401 23 FRANCISH MARAK F WARKING SANGMA M 23 NEK0006114
402 23 ESALLINA N. SANGMA H FRANCISH MARAK F 21 NEK0006130
403 25 PRODIP Sangma F Hemen Marak M 54 KSX0558304
404 25 Bijitha Sangma H Nelson Sangma F 51 KSX0653287
405 25 ERILLLA MARAK H PRODIP SANGMA F 37 KSX0558312
406 25 TISTHA SANGMA H Nelson Sangma F 28 KSX0653279
407 25 KOLPONA SANGMA F BABUL RABHA F 20 KSX0778431
408 26 KRAIDIN R. MARAK F LT. JERENG N. SANGMA M 36 NEK0006619
409 26 LAIDINA S. Sangma H KRAIDIN Marak F 34 KSX0671859
410 27 NEPOLIN D. SHIRA H BILLAP N. SANGMA F 21 NEK0006155
411 28 WILLIPSON SANGMA O Lt. RAKJING MARAK M 46 KSX0652891
412 28 Nopal Marak O Willipson Sangma F 36 KSX0652750
413 29 OENING Sangma O Goldip Marak F 36 KSX0653295
414 31 POSBILA Marak H GOBIN MARAK F 39 KSX0557900
415 31 RIKNANG MARAK O POSBILA MARAK M 36 KSX0652800
416 31 MINALIN MARAK H RIKNANG MARAK F 24 KSX0557918
417 32 Dehing Shira F Jamseng Sangma M 56 KSX0558528
418 32 Renish Shira H Dehing Shira F 41 KSX0653220
419 32 RONJIT MARAK O DEHING SHIRA M 29 KSX0558395
420 32 ALBISH MARAK F Lt. TEKSING SANGMA M 27 KSX0652834
421 32 THAIBIL R. MARAK F LT. GANSENG N. SANGMA M 26 NEK0006510
422 32 KERENI CH MARAK H THAIBIL R. MARAK F 26 NEK0006502
423 32 MINNA SHIRA H RONJIT MARAK F 24 KSX0558403
424 32 SENGKIME SHIRA H ALBISH MARAK F 23 KSX0652859
425 32 KORNEY MARAK F JITH BAHADUR M 19 KSX0778381
426 33 Enty Sangma F Enderson Marak M 44 KSX0558338
427 33 Danilla Shira H Enty Sangma F 36 KSX0652735
428 33 LALITA SHIRA F ENTRY SANGMA F 20 KSX0652990
429 34 Witnar Marak F Itil Sangma M 36 KSX0653063
430 34 BIMILA D. SHIRA F HELMIN Marak M 31 KSX0558429
431 34 MILKILASH SHIRA H CLETUSH MARAK F 22 KSX0778720
432 34 LENUSH SHIRA F GOVEN MARAK M 20 KSX0779785
433 38 CLINGTON MOMIN F LT. JONON SANGMA M 47 KSX0778753
434 38 RANILLA SHIRA H TESENG MOMIN F 28 KSX0778696
435 38 Ledina Shira H Clington Momin F 26 KSX0558437
436 38 BLUEBIRTH SHIRA F CLINGTON MOMIN M 20 KSX0778837
437 39 Briwil Marak F Jobang Sangma M 36 KSX0652768
438 39 MAIDALLINE Shira O Briwel Marak F 27 KSX0652784
439 39 JAKIN SANGMA F LT. PINGSON MOMIN M 26 KSX0778662
440 41 JENORI D. SHIRA H Lt. SINGNATH N. MARAK F 82 KSX0777987
441 41 NOBEN R. MARAK F LT. SUDIL M. SANGMA M 59 NEK0006569
442 41 WILITH MARAK F LT. JOBANG SANGMA M 50 KSX0778050
443 41 LEONI D. Shira H Willith Sangma F 31 KSX0653014
444 41 CHONMINA SHIRA F LEN MARAK F 26 KSX0778506
445 41 GRACE MARY D. SHIRA F WILLITH MARAK F 25 KSX0778043
446 41 RAPSON SHIRA F WILLITH MARAK M 22 KSX0778019
447 41 TACHI SHIRA F WILLITH MARAK F 20 KSX0777995
448 41 SONIA D. SHIRA F LT. KUMAR SANGMA F 19 KSX0778027
449 42 Dillip Rai F Wandalar Rai M 51 KSX0557926
450 42 Putul Marak H Dillip Rai F 46 KSX0557934
451 42 KESOP HAJONG O DILIP RAI M 36 KSX0671925
452 42 Bahadur Rai F R.B. Rai M 36 KSX0557942
453 42 Prinesh Marak O Dillip Rai M 26 KSX0557959
454 42 Chondro Marak F Dillip Rai M 25 KSX0671917
455 42 RAJESH MARAK F DILIP RAI M 24 KSX0671891
456 42 JISICA MARAK H KESOP HAJONG F 22 KSX0671933
457 43 TERIT Sangma F IASING Marak M 46 KSX0558593
458 43 Roeno Marak H TERIT Sangma F 36 KSX0558601
459 43 Dellep Sangma F Olbinna Marak M 31 KSX0557967
460 43 HEMARSON MARAK F TERIT SANGMA M 28 KSX0558619
461 43 Olpinna Marak H Dellep Sangma F 26 KSX0557975
462 43 CHINTO MARAK H HEMARSON MARAK F 24 KSX0558627
463 44 Benedik Marak F Roson Sangma M 51 KSX0558643
464 44 SAKILA G. MOMIN H AUGUSTINE MARAK F 46 NEK0006726
465 44 Elizabet Sangma H Benedick Marak F 46 KSX0558635
466 44 AUGUSTINE G. MARAK F LT. JAGOL N. MARAK M 35 NEK0006551
467 46 JOLIATH R. MARAK F HENRY MARAK M 38 KSX0556894
468 46 AIDAMONI SANGMA H JOLLIOT MARAK F 32 KSX0557983
469 47 KEDAR SHARMA F LOCKNATH SHARMA M 37 KSX0653097
470 47 HELLINA MARAK O JOBANG SANGMA F 34 KSX0653071
471 47 PROBIN SHARMA O KEDAR SHARMA M 22 KSX0653147
472 48 GOBEN MOMIN F LT. WAGAN SANGMA M 46 KSX0779157
473 48 JANTALI SHIRA H GOBEN MOMIN F 36 KSX0779140
474 48 RODINA MARAK H GOBEN MOMIN F 35 KSX0557991
475 49 Diren Sangma O Goet Marak M 41 KSX0556852
476 49 Elena Marak H Deren Sangma F 36 KSX0556860
477 49 KLINDRO Sangma F Goet Marak M 28 KSX0559146
478 49 CHUANGBIRTH SHIRA F LT. DINGJIN M. SANGMA M 25 NEK0006163
479 49 Penallish Marak H CHUANGBIRTH SHIRA F 24 KSX0556878
480 49 KRENALISH MARAK F DIREN SANGMA F 21 KSX0653105
481 49 SEBLI MARAK F DIREN SANGMA F 20 KSX0556886
482 50 BARUN Sharma F Sukkumal Sharma M 33 KSX0558650
483 50 Rotno Marak H Barun Sharma F 26 KSX0558668
484 51 KRISHNA Marak F Singa Bill M 43 KSX0558015
485 51 SABINA Sangma H Krishna Marak F 38 KSX0558023
486 51 HOSTO CHETRY F RAMU CHETRY M 32 KSX0558361
487 52 AFZAL HOQUE F NUR ALI M 37 KSX0558676
488 55 SUBASH GUPTA F BIRGUNATH GUPTA M 44 KSX0558080
489 55 MOTI CHANDRA GUPTA F BHIRGUNATH GUPTA M 40 KSX0558072
490 55 GULAPCHANDRA Gupta O Bhirgunath Gupta M 29 KSX0653089
491 56 Anil Kumar Gupta O Ram Bati Gupta M 33 KSX0558007
492 59 KEMET SANGMA F LT. JOREN CH. MARAK M 31 NEK0006577
493 59 LEMIN R. MARAK H KEMET M. SANGMA F 26 NEK0006072
494 59 Jephin Sangma O Mitinsing Marak M 26 KSX0558031
495 59 PULBINA MARAK H JEPIN SANGMA F 23 KSX0558049
496 60 REWIN N. SANGMA F LT. JIBON MARAK F 53 NEK0006692
497 60 SABAN Sangma O Romjoe Sangma M 28 KSX0652875
498 60 GRAMBILA Sangma O Romjoe Sangma F 26 KSX0652909
499 61 Bedason Marak F Binda Sangma F 53 KSX0558056
500 61 Subilla Marak H Binda Sangma F 36 KSX0558064
501 61 MENTU R. MARAK F ASOK SANGMA M 33 NEK0006437
502 61 AMBRUSH N. MARAK F BEDASON MARAK M 26 NEK0006536
503 61 PARBIN N. MARAK F BEDASON MARAK F 25 NEK0006445
504 62 SHIV KUMAR GUPTA F KAW LESHAR GUPTA M 30 KSX0558098
505 66 Tekharam Rai F Bahadur Rai M 36 KSX0558106
506 66 Bite Marak H Tekharam Rai F 26 KSX0558114
507 66 LUCY MARAK F TEKARAM RAI F 23 KSX0558122
508 68 JIBON Das O Morender Das M 40 KSX0558130
509 68 Uzzal Das O Gibon Das M 24 KSX0558445
510 69 Priti Raj Pul O Phosi Pul M 36 KSX0653253
511 69 Sobitha Marak O Priti Raj Pul F 26 KSX0653238
512 69 SAMUEL SANGMA F UPEN SANGMA M 24 KSX0778415
513 70 PENDUL SANGMA F PEBOT MARAK M 29 KSX0558148
514 71 M.D. Anosh O PHABIT MOMIN M 32 KSX0558551
515 73 APING MARAK F JOBANG SANGMA M 52 KSX0652958
516 73 RELISH SANGMA F APING MARAK F 21 KSX0779132
517 73 MAINING SANGMA F APING MARAK M 20 KSX0778985
518 73 WALCHANG SANGMA F APING MARAK M 19 KSX0779918
519 77 BALEN MARAK F TERANG SANGMA M 50 KSX0652560
520 77 Late Shira O Kenedi Sangma F 28 KSX0652578
521 78 Gade Sangma O Lickson Marak F 27 KSX0558387
522 79 LILY MARAK H KELA SHIRA F 50 KSX0652693
523 79 Penil Sangma O Golen Sangma M 41 KSX0652651
524 79 KRONEL MOMIN F JINATH SANGMA M 38 KSX0779009
525 79 NACHENG MARAK F LT. GELA SANGMA M 28 KSX0778951
526 79 Kolpona Marak O Penil Sangma F 26 KSX0652685
527 81 Denason Shira F Ajeng Sangma M 56 KSX0558163
528 83 Jenet Sangma F Toreng Sangma M 46 KSX0558494
529 83 Lot Shira H Jenet Sangma F 36 KSX0558502
530 85 Atalar ROHOMON O Mojo Bol M 38 KSX0558171
531 86 Monaparashad Gupta O Soto Prashad Gupta M 30 KSX0653022
532 88 Lukash Sangma F Binsen Sangma M 33 KSX0558189
533 88 Marthina Marak O Lukash Sangma F 26 KSX0558197
534 89 SUMIT MARAK F AGIL MARAK M 39 KSX0653212
535 89 LEMIT MARAK F AGIL AMRAK M 30 KSX0653204
536 90 Abing Marak O Agil Marak F 38 KSX0653261
537 91 DORON SANGMA F JUTIN MARAK M 67 KSX0653048
538 91 NOJILLA MARAK H DORON SANGMA F 62 KSX0653055
539 91 SANITHA CH. MARAK H BALMEN B. MARAK F 26 NEK0006205
540 91 MARCUS MARAK F LT. SUJON SANGMA M 26 KSX0778399
541 91 SALIM MARAK F DORON SANGMA M 22 KSX0652925
542 91 BALIKA SANGMA H SALIM MARAK F 21 KSX0652917
543 92 MIJILLA SANGMA H HETME SHIRA F 32 KSX0653006
544 92 ARJO D. MARAK F LT. OBIN N. SANGMA M 27 NEK0006486
545 92 Hetme Shira O Balson Sangma M 26 KSX0652933
546 92 BALLINA T. SANGMA F CHISENG SHIRA F 21 NEK0006213
547 93 EBRASH MARAK F JELEP MARAK M 47 KSX0653030
548 93 DEJI N. SANGMA H EBRASH MARAK F 31 NEK0006056
549 93 EDID MARAK F NIJENG SANGMA F 28 KSX0652743
550 93 NORITA SANGMA H EDID MARAK F 28 KSX0652982
551 93 JOHN HILLARY MARAK F LT. TIKSING N. SANGMA M 26 NEK0006478
552 93 BILLAP N. SANGMA F SALJIN MARAK M 23 NEK0006148
553 94 MITHUN MARAK F LT.DONA HAJONG M 67 KSX0559153
554 94 JONILLA SANGMA H MITHUN MARAK F 47 KSX0559161
555 94 SONDA SANGMA F MITHUN MARAK F 31 NEK0006346
556 95 JOSHNA G. MARAK H KAROK SANGMA F 51 NEK0006452
557 95 SUCHIN MOMIN F POREN SANGMA M 51 KSX0779744
558 95 WELL MOMIN F MONINDRO SANGMA M 47 KSX0558205
559 95 KAROK SANGMA F LT. NASH MARAK M 41 KSX0778076
560 95 BRONIKA MARAK H WELL MOMIN F 37 KSX0558213
561 95 MILLON SANGMA F SUCHINDRO SANGMA M 27 KSX0735795
562 95 LONDAS SANGMA F SUCHIN MARAK M 27 KSX0778910
563 95 ROTNA MARAK H MILLON SANGMA F 22 KSX0735811
564 95 SRABONI MARAK F RUEL MOMIN F 21 KSX0778654
565 96 SIRASH SANGMA F BELU MARAK M 44 KSX0653154
566 96 OJIT SANGMA F SOMU MARAK M 38 NEK0006460
567 96 SIMA MARAK H SIRASH SANGMA F 32 KSX0653162
568 96 JERONA MARAK F SUDIL SANGMA F 26 KSX0778902
569 97 DIPOK SANGMA F BELU MARAK M 34 KSX0559179
570 97 PREMI SANGMA H DIPOK SANGMA F 30 KSX0559187
571 98 CHARLESH SANGMA F BINSON MARAK M 35 KSX0558221
572 98 SEOLI SANGMA F CHARLESH SANGMA F 32 KSX0558239
573 99 BELU MARAK F DONA HAJONG M 77 KSX0653170
574 99 DOM SANGMA F TEMON MARAK F 41 KSX0779801
575 99 BONALI SANGMA F BELU MARAK F 31 NEK0006338
576 99 ORUN MARAK F KONGBEN SANGMA M 28 KSX0779843
577 99 LIDOI SANGMA F BILU MARAK M 22 KSX0779819
578 99 NIPA SANGMA F BILU MARAK F 21 KSX0779850
579 101 GARDEN MARAK F Lt. RIDINGSON SANGMA M 30 KSX0652594
580 101 ALINA MARAK H GARDEN MARAK F 28 KSX0652727
581 101 KLANI MARAK F LT. GELA SANGMA F 23 KSX0779355
582 102 JIJA MARAK F BADON SANGMA F 48 KSX0735779
583 102 PRAJESH MARAK F BADON SANGMA M 47 KSX0735761
584 102 TONGKE SANGMA F AWEN G. MOMIN M 43 NEK0006098
585 102 ENOR MOMIN F HALI MARAK M 37 KSX0558247
586 102 SIBINATH SANGMA F LT. TOBANG MARAK M 36 KSX0779876
587 102 DPORNA MARAK H PRAJESH MARAK F 31 KSX0735803
588 102 PREBISH MOMIN F ENOR MARAK M 31 KSX0778712
589 102 ROSITHA MARAK F ENOR MOMIN F 31 KSX0778829
590 102 KOBITHA MARAK F OBINASH MOMIN F 26 KSX0779868
591 102 TOBIN MARAK F LT. KUSH MOMIN M 26 KSX0779405
592 102 ANAND MARAK F SOTREN SANGMA M 26 KSX0735787
593 102 SUJATHA MARAK H SERIN SANGMA F 26 NEK0006106
594 102 ALEK MOMIN F PIAN SANGMA M 23 KSX0778845
595 102 LISDAR N. MARAK F LT. MIKERAM SANGMA M 21 NEK0006049
596 102 IRAK CH. MOMIN F GANJING N. SANGMA M 20 NEK0006031
597 103 EBLIN B. MARAK F RAMSING SANGMA M 30 KSX0652545
598 103 MALTHARIN Sangma O Erison Marak F 28 KSX0652552
599 104 Rairila Shira F Pairil Shira M 31 KSX0652586
600 104 Kingbath Sangma O Reben Marak M 31 KSX0652529
601 107 BAINITH SANGMA F LT.SENGA SANGMA M 43 NEK0006197
602 107 Renu Marak H Bainik Marak F 36 KSX0558254
603 110 DROLLING MARAK F LT. JINAN N. SANGMA M 31 NEK0006171
604 110 MALBINA MOMIN H DROLING MARAK F 26 KSX0558262
605 111 Alli Khan O Anchel Alli M 26 KSX0558270
606 113 MERCANTITESON SANGMA F INDRA BAHADUR SONAR M 37 KSX0558296
607 113 TAILIN MOMIN H MERCANTITESON SANGMA F 34 KSX0558288
608 114 LOUIN SANGMA F JELENGA MARAK M 29 KSX0558346
609 114 BOLOKA SANGMA H LOUIN SANGMA F 27 KSX0558353
610 115 ASIT DEY O YARKALA OZUKUMA M 53 KSX0778092
611 115 YARKALA OZUKUM H ASIT DEY F 46 KSX0778084
612 115 SENGRAN MARAK F BLUE SANGMA M 27 KSX0778001
613 115 SAHITA SHIRA F WILLITH MARAK F 23 KSX0778035
614 116 GOLIN SHIRA F HELMIN SANGMA M 40 KSX0779892
615 116 SAMUEL MARAK F SUSIL SANGMA M 36 KSX0778175
616 116 SELJENI SANGMA H GOLIN SHIRA F 31 KSX0779884
617 117 SEPILLA SANGMA H MASTEEN MARAK F 51 KSX0779827
618 117 KUMAR PARDAN F MAN KR. PARDAN F 33 KSX0778225
619 117 MASTEN MARAK F MINGRAM SANGMA M 29 KSX0779835
620 118 WINDAM MARAK F LT. NIRONJON SANGMA M 51 KSX0778241
621 118 ITTILA MOMIN F WILSON SANGMA F 46 KSX0778233
622 118 SUCHORITA SANGMA F DORONI MARAK F 31 KSX0779751
623 118 DOMINIC SHIRA F ANARAM MARAK M 31 KSX0779769
624 119 MARENG SANGMA F LT. COPPI MARAK M 37 KSX0779439
625 119 MENOLISH SANGMA F LT. ROJEN MARAK F 35 KSX0778266
626 119 ERINA MARAK O MARENG SANGMA F 28 KSX0779421
627 119 LENISH SANGMA F ROBENDRO MARAK F 28 KSX0779447
628 119 SONALI M. SANGMA F NOBEN D. MARAK F 19 NEK0006668
629 120 NOJUMUL SANGMA F HABIJUDIN HUSSIAN M 31 KSX0778894
630 120 MALINA MARAK F HAROL SANGMA F 24 KSX0779397
631 120 WALCHINA MARAK F LT. GELA SANGMA F 22 KSX0779389
632 120 PIRENJING SANGMA H MARSAN MARAK F 21 KSX0778332
633 121 SBARSON SANGMA F KAODA MARAK M 27 KSX0779371
634 121 ETMILLA SHIRA H SBARSON SANGMA F 26 KSX0779363
635 121 KUMARI MOMIN F HORI SUNTOSH F 23 KSX0778449
636 121 NISITHA MOMIN H HEMEN SANGMA F 21 NEK0006080
637 122 HENDING N. SANGMA F LT. ALMIK MOMIN M 28 NEK0006395
638 122 JENITHA MOMIN F LT. GRIPSON SANGMA F 25 KSX0779298
639 122 SELINA MARAK F LIPSON SANGMA F 24 KSX0778456
640 122 BALCHINA MOMIN F JEM SANGMA F 22 KSX0778373
641 122 REBINA MARAK F RENDI SANGMA F 21 KSX0779256
642 123 WILBAR MARAK F JULIUSH SANGMA M 43 KSX0778274
643 123 PRAIDITH MARAK F LT. GULLAPSING SANGMA M 35 KSX0779173
644 123 SURMILA SANGMA F LETCHU MARAK F 31 KSX0778183
645 123 MELITHA SANGMA F LT. GOJENDRO MARAK F 29 KSX0778480
646 123 BATHILDA SANGMA H PRAIDITH MARAK F 28 KSX0779165
647 123 CHAMPA SANGMA F SAMUEL MARAK F 20 KSX0778472
648 124 TEKNATH CHETRI F LT. JAHARSING CHETRI M 53 KSX0778068
649 124 REMINA MARAK H KEMETH SANGMA F 28 KSX0778142
650 124 REMETH SANGMA O LAL BAHADUR M 26 NEK0006064
651 124 JESI SANGMA F ELBIN MARAK F 20 KSX0778498
652 125 LUTHAR MARAK O PHILLIP SANGMA M 28 KSX0778514
653 125 SENGNANG MARAK F EFTON SANGMA M 20 KSX0778126
654 126 BALSENG SANGMA F LT. CHIJENG MARAK M 30 NEK0006429
655 126 SILNEA MOMIN F LT. DILINGSON SANGMA F 23 KSX0778118
656 126 NEKSINA MOMIN H NIKRAN MARAK F 22 NEK0006403
657 127 TINA SHIRA F BREWIL MARAK F 21 KSX0778548
658 128 EFTON SANGMA F EMARSON MARAK M 43 KSX0778563
659 128 DERENI SHIRA H EFTON SANGMA F 31 KSX0778555
660 128 SENGBATH SHIRA F EFTON SANGMA M 19 KSX0778571
661 129 DURGA KR. SARMA H KESOB SARMA F 33 KSX0778589
662 130 GOBEN MARAK F LT. SOLDINATH SANGMA M 51 KSX0778605
663 130 LASTHANDEY MARAK F LEMITHSON SANGMA M 31 KSX0779561
664 131 SONTUSH MARAK F LT. SHER BAHADUR M 43 KSX0779579
665 131 JENITHA MOMIN F HORI KR. SINGH F 21 KSX0778613
666 132 KOLIMON MARAK F LT. MARSEN SANGMA M 80 KSX0779777
667 132 KRISHNA MARMA F KONGSAO MARMA F 24 KSX0778621
668 133 PIAN HAJONG F LT. TORANG MARAK M 43 KSX0779793
669 133 UTTOM SANGMA F SONTONA MARAK M 26 KSX0778639
670 134 ASHALI MOMIN F GETWEEN SANGMA F 33 KSX0778670
671 134 MANUEL R. MARAK M ASHALI MOMIN M 30 NEK0006379
672 134 PANGSENG N. SANGMA M RONISH CH. MARAK M 21 NEK0006122
673 135 KESOB SARMA F LT. GONGRAM SARMA M 45 KSX0778704
674 136 MARSAN MARAK F SUNDER SHIRA M 24 KSX0778738
675 137 MAMODIN MOMIN F LT. HOLLEY SANGMA M 30 KSX0778803
676 138 TESENG MOMIN F ROJIN SANGMA M 22 KSX0778811
677 140 REGINA MARAK F SELWIN SANGMA F 29 KSX0778928
678 141 ROUNU SANGMA F DOMINIC SHIRA M 20 KSX0778944
679 142 MARCILLA SANGMA F JELENGGA MARAK F 36 KSX0778969
680 142 MAIBINA MARAK H BISH BAHADUR F 21 NEK0006528
681 143 FLORINDHA MARAK F SECKON SANGMA F 31 KSX0779017
682 144 SEBILLA SHIRA F GOBEN MOMIN F 26 KSX0779066
683 145 LIMA SANGMA F LT. PHILLIP MARAK F 23 KSX0779090
684 146 ANASHA SANGMA F LT. OMAR MARAK F 58 KSX0779181
685 147 SIMA MARAK H EBAN SANGMA F 29 KSX0779223
686 148 SAMA SANGMA F KRISHNA MARAK F 21 KSX0779231
687 149 EBAN SANGMA F SELU MARAK M 36 KSX0779249
688 150 HENUSH SANGMA F PHILLIP MARAK M 30 KSX0779264
689 151 MILISON MARAK F LT. REJO SANGMA M 55 KSX0779272
690 152 GRACEDALLIN MARAK F LT. SOMBARN MOMIN F 56 KSX0779280
691 152 BIRESH K. MARAK F SOMBARU G. MOMIN M 46 NEK0006361
692 153 GEALISH SANGMA F RAHEN MARAK F 30 KSX0779306
693 155 NIKSTON D. SHIRA F GAKTENG SANGMA M 23 NEK0006411
694 156 BALMEN B. MARAK F LT. NEWTON K. SANGMA M 33 NEK0006494
695 158 HEMEN D. SANGMA F LT. CHITRO MARAK M 32 NEK0006627
696 159 JENEN M. SANGMA F LT. DEJAN MARAK M 33 NEK0006718
697 160 SILASH MOMIN F WINAL SANGMA M 21 NEK0011908
Section 3.BADRI AGRENGGITTIM
Sl. No. House No Name Relationship Name of Rel. Sex Age EPIC No.
698 1 BETHINA G. MARAK H HEMON D. SHIRA F 39 NEK0006783
699 1 HEMON D. SHIRA F LT. OLJON N. SANGMA M 34 NEK0006775
700 1 GONU SANGMA F KOPI MARAK M 34 KSX0694091
701 1 TEJI G. MARAK F HEMON D. SHIRA M 20 NEK0006932
702 2 DANI Shira O Rume Marak F 43 KSX0561027
703 2 BENEDICK SHIRA F ROMI MARAK M 23 KSX0561464
704 2 MARUSH SHIRA F ROMI MARAK M 22 KSX0561142
705 2 MIMUSH SHIRA F ROMI MARAK F 21 KSX0561035
706 3 HIRISON SANGMA F LT. BANGJAN MARAK M 51 NEK0006908
707 4 NOHITA MARAK H CHOLKE SANGMA F 22 KSX0561043
708 5 THOMAS Sangma O Srimon Marak M 46 KSX0561175
709 5 AIMINA MARAK H THOMAS MARAK F 32 KSX0561167
710 5 ANTHONI BORO F MOTILAL BORO M 26 NEK0006973
711 5 TELJINA G. MARAK H ANTHONI BORO F 20 NEK0006981
712 5 ABATH MARAK O THOMAS MARAK M 20 KSX0561282
713 10 BRAIJITHA MOMIN H RONCHI MARAK F 21 NEK0006874
714 10 RONCHI MARAK F RANDING SANGMA M 20 KSX0561290
715 11 INSENG Marak F DIMAN MARAK M 40 KSX0561431
716 11 SATME SANGMA H INSENG MARAK F 37 KSX0561084
717 12 MICHINA SANGMA H HENATH MARAK F 22 KSX0561092
718 13 Ninge Marak O Mamijon Shira F 41 KSX0561191
719 13 ENU MARAK F MAMIJON SHIRA M 26 KSX0561076
720 13 HARUNA G. MOMIN H ENU MARAK F 23 NEK0006866
721 13 NUL MARAK F MAMIJON SHIRA M 22 KSX0561068
722 14 Midina Marak H MENINGSON SANGMA F 26 KSX0561183
723 15 BAJAI MARAK F REJO SANGMA F 33 KSX0561233
724 17 MELE G. MARAK H PULIN SANGMA F 51 NEK0006965
725 17 JAGDISH CHETRI F LT. BIRBAHADUR CHETRI M 42 NEK0006767
726 17 TUSBEL MARAK O POLLIN SANGMA M 38 KSX0561050
727 17 Greter Sangma O WALLET SANGMA M 34 KSX0561407
728 17 INTHARSON RABHA O LT. BANESWAR RABHA M 31 NEK0006734
729 17 LEBIKA G. MOMIN H GRETER SANGMA F 26 NEK0006742
730 17 SELINA G. MARAK H WAILIM SANGMA F 20 NEK0006999
731 17 LAKSMI MOMIN F GRETER SANGMA F 19 NEK0006882
732 17 IANNA D. SANGMA H BABRIN R. MARAK F 19 NEK0011551
733 18 Natan MARAK H Jipson Marak F 43 KSX0561456
734 18 Kiripson Marak O Malna Marak M 30 KSX0561449
735 19 RAKMAN MARAK O HIRISING SANGMA F 42 KSX0561126
736 20 KLIP MARAK O AGOTH MARAK M 57 KSX0561209
737 20 KEJUL SANGMA H KLIP MARAK F 54 KSX0561217
738 21 TILINA SANGMA H PIBETH MARAK F 36 KSX0778787
739 22 PIBITH MARAK F P. SANGMA M 41 KSX0778878
740 22 ASINA D. SANGMA H BOKESH CH. MARAK F 37 NEK0006916
741 22 CLEBAR N. SANGMA F PUNASING SANGMA M 36 NEK0006890
742 22 AMOSH R. MARAK F AMILENG SANGMA M 27 NEK0006833
743 22 PIONA G. MARAK H CLEBAR SANGMA F 26 NEK0006791
744 22 SEMBALIN A. SANGMA H AMOSH R. MARAK F 22 NEK0006825
745 25 MULLANI MARAK F LT. RAION SANGMA F 41 NEK0006924
746 25 THIRITHA MARAK F HERISON SANGMA F 21 NEK0006940
747 139 PREM KR. CHETRI F LT. PODAN BH. CHETRI F 25 KSX0778852
748 140 SENDALLIN G. MOMIN H JAGDISH CHETRI F 26 NEK0006759
749 141 PRONITHA D. SHIRA H SEDIN MARAK F 36 NEK0006817
750 142 SEDIN N. MARAK F DERON D. SHIRA M 56 NEK0006841
751 143 GELINA G. MARAK H ENTER RABHA F 21 NEK0006858
752 144 MOLEN SANGMA F LT. CHAS MARAK M 33 NEK0014993
753 144 MAIKILA MARAK H MOLEN SANGMA F 20 NEK0006957
Section 4.ERA ANING
Sl. No. House No Name Relationship Name of Rel. Sex Age EPIC No.
754 1 PIJO N. SANGMA F LT. SIMISON MARAK M 45 NEK0007088
755 1 BONGSING Marak F Chengsing Sangma M 43 KSX0559849
756 1 Piolish Sangma H BONGSING MARAK F 40 KSX0559856
757 1 CLOBIN SANGMA F BONGSING MARAK M 32 KSX0778597
758 1 RITHA M. SANGMA H PIJO N. SANGMA F 27 NEK0007070
759 1 ROBLINE N. SANGMA F BONGSING R. MARAK M 23 NEK0007013
760 1 JENITHA MARAK F SOCHIN SANGMA F 21 NEK0017566
761 1 SENJILA SANGMA F BONGSING MARAK F 20 KSX0561308
762 1 SENGME N. SANGMA F BONGSING R. MARAK F 19 NEK0016485
763 2 LOESON MARAK O Dingjin Sangma M 51 KSX0560078
764 2 KRIMILASH SANGMA H LOESON MARAK F 30 KSX0560110
765 3 MITILLA M. SANGMA H LT. JEBANANSON G. MOMIN F 52 NEK0016964
766 3 HELWITH SANGMA F LT. JEVAN MOMIN M 38 NEK0007062
767 3 Sailon Sangma O Maljing Marak M 31 KSX0561472
768 3 SANJIT G. MOMIN F NOLKAPSON MOMIN M 29 NEK0007054
769 3 CHEMITHA SANGMA F JEBANAN MOMIN F 25 KSX0559807
770 3 Odina Sangma O Jebanan Momin F 25 KSX0559815
771 3 CHINA SANGMA H RAJU MOMIN F 19 NEK0007039
772 4 MEROPBIA Sangma F Rojen Marak M 36 KSX0560094
773 4 KRISBINA Marak H MEROPBIA Sangma F 32 KSX0560102
774 5 SENGBATH MARAK F LT. WITARSON K. MARAK M 32 NEK0017350
775 5 Chaban Shira F Jonash Momin M 31 KSX0561381
776 5 HENAJINI N. SANGMA F LT. JOINASH CH. MOMIN F 30 NEK0017459
777 5 Kristbina Sangma H Henajini Sangma F 27 KSX0561399
778 5 LOKINGPOT SANGMA M HENAJINI SANGMA M 26 KSX0560763
779 5 SANDEBINA N. SANGMA H SENGBATH R. MARAK F 22 NEK0016998
780 6 JINNA SANGMA H DENIT SANGMA F 45 KSX0559740
781 6 Denit Sangma F Binalson Marak M 36 KSX0559732
782 6 WANJE B. SANGMA F BERIGLISH CH. MOMIN F 30 NEK0017228
783 6 SENGNANG MARAK O DENIT SANGMA M 28 KSX0561423
784 6 OMIT SANGMA F DENIT SANGMA F 25 KSX0561241
785 6 PITING MARAK O DENIT SANGMA M 24 KSX0560870
786 6 ROBALLIN SANGMA H PITING MARAK F 21 KSX0560888
787 6 SENGRIK G. MOMIN F GARPI SANGMA M 18 NEK0017657
788 7 RENILA MARAK H JENDEN SANGMA F 41 KSX0560128
789 7 Jenden Sangma F Simison Marak M 36 KSX0561118
790 7 JAHIL MARAK F JENDEN SANGMA M 29 KSX0561365
791 7 TRIMIL R. MARAK F JENDEN SANGMA M 26 NEK0017533
792 7 TRUSDINA MARAK F JENDEN SANGMA F 21 KSX0560136
793 7 SAHINA N. SANGMA H JAHIL MARAK F 20 NEK0017293
794 7 THARTHINA M. SANGMA F GOMOLSING MOMIN F 20 KSX0777979
795 8 Jongsin Marak F Mantang Sangma M 57 KSX0560961
796 8 Lahoni Sangma H Jongsin Marak F 51 KSX0560979
797 8 Poel Marak O Timina Sangma M 39 KSX0560771
798 8 SHYAMLAL BORMON F LT. BIREN BORMON M 36 NEK0016873
799 8 Timina Sangma O Jongsing Marak F 36 KSX0560789
800 8 REKIL Sangma O Jongsing Marak F 33 KSX0560383
801 8 CHANGSRANG SANGMA F JONGSIN MARAK M 27 NEK0017335
802 8 LEKKOT N. SANGMA H SHYAMLAL BORMON F 26 NEK0017046
803 8 SENGNANG R. MARAK O SAIBINA N. SANGMA M 26 NEK0016592
804 8 SANGGITA S. SANGMA H CHANGSRANG N. SANGMA F 25 NEK0017343
805 8 GEORGE BACHENG CH. MARAK F BINSEN MOMIN M 25 NEK0017327
806 8 GREALLINE N. SANGMA F JONGSIN MARAK F 24 NEK0017442
807 8 SAIBINA N. SANGMA H SENGNANG R. MARAK F 22 NEK0017053
808 8 CHIBIRTH N. SANGMA F WILLISON G. MOMIN M 19 NEK0017616
809 10 Tejimala Sangma H DIAN Marak F 42 KSX0560391
810 10 Dian Marak F Dinjjin Sangma M 41 KSX0560151
811 10 Kribil Marak O Tinoram Sangma M 35 KSX0560995
812 10 LEDISH Sangma O DIAN Marak F 33 KSX0561001
813 10 TURUN SANGMA O DIAN MARAK M 30 KSX0560334
814 10 MANUEL N. SANGMA F DIAN MARAK M 27 NEK0007021
815 10 PASILISH G. MOMIN H MANUEL N. SANGMA F 22 NEK0016857
816 10 MOBILASH SANGMA H TURUN SANGMA F 22 KSX0560987
817 11 Gebalson Sangma F Willing Sangma M 38 KSX0560409
818 11 MINNING Marak O Gebalson Sangma F 36 KSX0560417
819 12 Poson Marak O Jinising Momin M 40 KSX0561100
820 12 PRONI Sangma O Poson Marak F 38 KSX0560862
821 12 TUPILSON SANGMA O POSON SANGMA M 29 KSX0561340
822 12 MEBILLA N. SANGMA H TUPILSON SANGMA F 23 NEK0017079
823 12 MEBILA SANGMA H TUPILSON SANGMA F 23 KSX0561134
824 12 CRAISTER CH. MARAK F BREWILSON SANGMA M 20 NEK0016808
825 12 BALLINA N. SANGMA F POSON CH. MARAK F 18 NEK0016915
826 13 LAULINI Sangma F Jinising Momin F 40 KSX0560797
827 13 SALSENG MARAK O JINISING MARAK M 32 KSX0559823
828 13 SAISBALIN SANGMA H SALSENG MARAK F 29 KSX0560144
829 15 Jittin Momin O Keneth Sangma M 31 KSX0560367
830 15 Ponilla Sangma O Miril Sangma F 31 KSX0560813
831 15 SANJAI R. MARAK F MADOP MARAK M 25 NEK0017434
832 15 TERISHA N. SANGMA H SANJAY R. MARAK F 21 NEK0016642
833 15 JASMEN N. SANGMA F JITTEN MOMIN M 18 NEK0017541
834 16 Bimson Marak O Rangsh Sangma M 47 KSX0560342
835 16 ISLINE Sangma H Bimson Marak F 44 KSX0560359
836 16 JELARING Marak F Bimson Marak M 32 KSX0560169
837 16 Melti Sangma H Bimson Marak F 29 KSX0560177
838 16 DILLASH R. MARAK F KELPIN R. SANGMA M 18 NEK0017632
839 17 LINDHA N. SANGMA H MILKAS MARAK F 40 NEK0017095
840 17 Milkas Marak O Linda Sangma M 32 KSX0560805
841 17 PRINILLA N. SANGMA F MILKAS MARAK F 27 NEK0016659
842 17 BITWILSON S. MARAK F LT. KALLIK SANGMA M 25 NEK0017525
843 17 DENITHA N. SANGMA F MILKAS MARAK F 23 NEK0016774
844 17 PRINDAL N. SANGMA F LT. BIPPARSON R. MARAK M 23 NEK0016550
845 17 SENGBILSON N. SANGMA F MILKAS MARAK M 22 NEK0016568
846 18 KENTU Sangma F Minajin Marak M 46 KSX0560821
847 18 MINAJINI Marak O Kentu Sangma F 43 KSX0560839
848 18 HINSON N. MARAK F LT. ENJIRAN SANGMA M 40 NEK0017467
849 18 LEBISON Sangma O Roji Marak M 34 KSX0560441
850 18 JENTIL D. SHIRA F LT. ORJON SANGMA F 30 NEK0017368
851 18 Ledina Marak H LEBISON Sangma F 28 KSX0560458
852 18 JECKOLIN G. MOMIN F LT. PULLINSON R. MARAK M 27 NEK0017665
853 18 PIBINA R. MARAK H HEMSON MARAK F 24 NEK0017517
854 18 SAMIL R. MARAK F KENTU SANGMA M 21 NEK0016493
855 18 LAITI M. SANGMA H SANGPRIN R. MARAK F 20 NEK0016923
856 18 SANGPRIN R. MARAK F KENTU SANGMA M 20 NEK0016766
857 18 HEMLITHA R. MARAK F HEMSON MARAK F 19 NEK0017608
858 18 BARINNA K. SANGMA H SAMIL R. MARAK F 19 NEK0016899
859 19 Kolin Marak O Tinoram Sangma M 40 KSX0560847
860 19 Henilla Sangma H Kolin Marak F 39 KSX0560854
861 19 GREMITH R. MARAK F ARTHAL N. SANGMA M 34 NEK0016980
862 20 SUMINI Sangma H Nollen Marak F 52 KSX0560193
863 20 Nollen Marak F DIBENDRO M. SANGMA M 51 KSX0560185
864 20 LOKIN R. MARAK F MANIK MARAK M 28 NEK0017384
865 20 DAMIN SANGMA F NOLLEN MARAK M 24 KSX0560466
866 20 SAJUNA N. SANGMA F DOMINIC R. MARAK F 19 NEK0017475
867 20 KRESINBALA N. SANGMA O PUJUL MARAK F 18 NEK0016667
868 21 Rendro Marak F Josen Sangma M 51 KSX0560219
869 21 Dilla Sangma H RENDRO Marak F 42 KSX0560953
870 21 MACHAL S. MARAK F MONTU M. SANGMA M 37 NEK0016501
871 21 TESALINE SANGMA H SILNANG MARAK F 28 KSX0560896
872 21 SHILBINA SANGMA F RENDRO MARAK F 23 KSX0779702
873 21 THERSYNIURA SANGMA H MEKER MARAK F 22 KSX0800359
874 21 CHOPON R. MARAK O DILIP M. SANGMA M 20 NEK0016576
875 23 GROHONSING MARAK O BAISONI SANGMA M 32 KSX0559880
876 23 SAMINA SANGMA H GROHONSING MARAK F 25 KSX0560482
877 24 Kenroy Marak F Sorai Sangma M 40 KSX0560524
878 24 Pilboni Sangma O Kenroy Marak F 36 KSX0560532
879 24 RASINATH CH. MARAK F LT. NIKEN SANGMA M 30 NEK0016709
880 24 PRANDINA N. SANGMA H RASNATH MARAK F 27 NEK0016741
881 24 SAMIN G. MARAK F WILBER SANGMA M 25 NEK0016717
882 24 LITTIN N. SANGMA F KENROY MARAK M 25 NEK0016691
883 24 SALINA R. MARAK H LITTIN N. SANGMA F 22 NEK0016527
884 25 Nalaji Marak O Gongjan Sangma M 52 KSX0560201
885 25 PILLAR CH. MARAK F LT. SAMSON T. SANGMA M 27 NEK0016949
886 25 TEMAN MARAK F LEVINGTON SANGMA M 27 NEK0017004
887 25 PILTANI N. SANGMA H PILLAR CH. MARAK F 25 NEK0016956
888 25 JECKINA M. SANGMA H TEMAN MARAK F 22 NEK0017269
889 26 Kanjon Sangma F Rambang Marak M 69 KSX0560508
890 26 Pilimoni Marak O Kanjon Sangma F 65 KSX0560490
891 26 Nikil Marak O Kanjon Sangma M 31 KSX0560573
892 26 PINGKIL S. MARAK F KANJON SANGMA M 26 NEK0017392
893 26 ANORA M. SANGMA H NIKIL MARAK F 24 NEK0017285
894 26 PONITSON MARAK F KANJON SANGMA M 24 KSX0560516
895 26 PULNISH N. SANGMA F GARLING R. MARAK M 23 NEK0016519
896 26 ETMITHA S. MARAK F KANJON SANGMA F 19 NEK0017319
897 26 AHITA N. SANGMA H PONITSON MARAK F 18 NEK0016782
898 27 Piljoni Sangma H Rojen Marak F 55 KSX0559898
899 27 TEJINGSON Marak F Binalson Marak M 35 KSX0559914
900 27 GRETHILLA N. SANGMA H TEJINGSON MARAK F 25 NEK0017160
901 27 PRAYHIN N. SANGMA F LT. BINALSON R. MARAK M 24 NEK0017624
902 27 KRAINILASH M. SANGMA H PRAYHIN N. SANGMA F 23 NEK0017087
903 27 POKILLA N. SANGMA F JEJINGSON R. MARAK F 18 NEK0017301
904 28 SUGENSING MARAK O RAJING SANGMA M 42 KSX0560227
905 28 JEOLI SANGMA H SUGENSING MARAK F 41 KSX0560235
906 28 ALINGSTONE Momin O Rajing Sangma M 33 KSX0561258
907 28 AMOR G. MOMIN F AJEN SANGMA M 30 NEK0017277
908 28 BINILLA CH. MARAK H AMOR G. MOMIN F 29 NEK0017244
909 28 WAINILLA N. Sangma H ALINGSTONE Sangma F 28 KSX0560540
910 28 DINGRIN N. SANGMA F LT. RAJING SANGMA M 27 NEK0017129
911 28 ELLINGSON G. MOMIN F Lt. KOLLEN SANGMA M 27 KSX0561316
912 28 HALINA SANGMA H ELLINGSON G. MARAK F 21 KSX0561324
913 28 EPALLIN N. SANGMA H LOKIN R. MARAK F 20 NEK0017376
914 28 HEBILASH CH. MARAK H DINGRIN N. SANGMA F 20 NEK0017111
915 28 BELTINA N. SANGMA F ALINGSTON MOMIN F 18 NEK0017020
916 29 PENOT SANGMA F MONJING MARAK M 44 KSX0559773
917 29 TERIPSON SANGMA F LT. BANJANG SANGMA M 31 KSX0560250
918 29 Gresjini Shira H TERIPSON Sangma F 29 KSX0560557
919 29 JEBITHA D. SHIRA H PENOT SANGMA F 26 NEK0017574
920 29 PRELIK SHIRA F TERIPSON SANGMA M 23 KSX0559757
921 30 Bim Bahadur Lama F JENIT SANGMA M 54 KSX0559922
922 30 Sebe Koch O Bim Bahadur Lama M 36 KSX0561019
923 30 Somai Sangma O Bim Bahadur Lama F 27 KSX0560581
924 30 SANO N. SANGMA F BHIM BAHADUR LAMA M 26 NEK0017491
925 30 SANTILLA SANGMA H SEM KUMAR F 20 KSX0778167
926 33 Epilson Sangma O Jinsing Momin M 62 KSX0560904
927 33 SAIMONI Marak O Epilson Sangma F 54 KSX0560912
928 33 MONTU N. SANGMA F LT. JENESING MOMIN M 45 NEK0016790
929 33 Kiloni Marak O Montu Sangma F 32 KSX0560920
930 33 SUSIL SANGMA F BIMSON MARAK M 26 KSX0559781
931 33 BAMIN M. MARAK F EPILSON SANGMA M 25 NEK0016584
932 33 SANERING MARAK H SUSIL SANGMA F 23 KSX0560607
933 33 MONGGOL M. MARAK F EPILSON SANGMA M 20 NEK0017152
934 33 ROMANI M. MARAK H HAINIL N. SANGMA F 19 NEK0016725
935 34 SILIM Sangma F Skuram Marak M 43 KSX0560599
936 35 Jella Marak H Polson Sangma F 44 KSX0559948
937 35 Polson Sangma F Majing Marak M 44 KSX0559930
938 35 LEPETH G. MOMIN F DONALSON MARAK M 30 NEK0017061
939 35 DENESH SANGMA O POLSON SANGMA M 23 KSX0559955
940 35 SELINA MARAK H DENESH SANGMA F 21 KSX0560045
941 35 RASMILLA R. MARAK H LEPETH G. MOMIN F 21 NEK0016824
942 35 SHANIN R. MARAK H JOHN KENING M. SANGMA F 19 NEK0016535
943 36 SONTOT Marak F Polson Sangma M 40 KSX0561274
944 36 Lebeni Sangma H Majing Marak F 31 KSX0560268
945 36 WALLANG N. SANGMA O SONTOT MARAK M 19 NEK0016931
946 38 DOMINIC MARAK F POLSON SANGMA M 42 KSX0559963
947 38 Rendesh Sangma H Piring Marak F 30 KSX0560284
948 38 GREWIL R. MARAK O DOMINIC MARAK M 22 NEK0016758
949 39 Gamel Marak F Epil Sangma M 61 KSX0561373
950 40 Hebel Sangma F Greal Marak M 35 KSX0559971
951 40 Malgaret Marak H Hebel Sangma F 30 KSX0559989
952 41 Arsilla Sangma H Greal Marak F 39 KSX0560276
953 41 HIUBATH MARAK F SEVENSING SANGMA M 30 KSX0559799
954 41 MESARIN SANGMA H HIUBATH MARAK F 27 KSX0560623
955 41 MOHIT G. MOMIN F CHABISH MARAK M 23 NEK0016972
956 41 MALINA N. SANGMA F LT. GREAL MARAK F 20 NEK0007096
957 41 WILBINA N. SANGMA F LT. GREAL R. MARAK F 19 NEK0007005
958 42 Gandi Sangma F Greal Marak M 49 KSX0559997
959 45 Mosoli Marak O Bodison Sangma F 45 KSX0560292
960 45 MANA MARAK O MOSALI MARAK M 37 KSX0560300
961 45 RETNATHI M. MARAK H OLTEN SANGMA F 26 NEK0017426
962 45 OLTEN SANGMA F MAJEN MARAK M 24 KSX0560003
963 46 Dowen Sangma F Skuram Marak M 38 KSX0560615
964 46 Nomati Marak O Rodison Sangma F 32 KSX0560631
965 47 Buka Sangma F Rajing Sangma M 63 KSX0560649
966 47 KEMILLA M. SANGMA H SANU N. SANGMA F 35 NEK0017509
967 47 SORILLA M. MARAK H BUKA SANGMA F 30 NEK0016733
968 47 ENDICK M. MARAK F BUKGA N. SANGMA M 19 NEK0016865
969 47 ELKHANA M. MARAK F BUKGA N. SANGMA F 18 NEK0017137
970 48 EDWIL Marak O Jenden Sangma M 46 KSX0560672
971 48 TIMILLA CH. Sangma H Edwil Marak F 34 KSX0560664
972 48 ERAN CH. SANGMA F EDWIL MARAK M 18 NEK0017673
973 49 JACKERSON Momin O Lipson Sangma M 33 KSX0560011
974 49 Maidina Sangma H JACKERSON Momin F 28 KSX0560029
975 49 DON HENLY N. SANGMA F JACKERSON M. MOMIN M 18 NEK0017640
976 50 MERALSON SANGMA F BANJIN MARAK M 54 KSX0560680
977 50 MARSABINA MARAK H MERALSON SANGMA F 50 KSX0560698
978 51 Argen Marak F Dengijin Sangma M 59 KSX0560037
979 51 Julani Sangma H Simison Marak F 54 KSX0560706
980 51 JANGSAN Marak F Argen Marak M 41 KSX0560714
981 51 Bokles Momin O Argen Marak M 31 KSX0560722
982 51 Sodina Sangma H BOKLES Momin F 28 KSX0560755
983 51 SILKIM N. SANGMA F BOKLES MOMIN F 18 NEK0017590
984 52 JINILLA Sangma H FRANCIS Momin F 33 KSX0560748
985 52 FRANCIS Momin F DOMINIC SANGMA M 32 KSX0560730
986 52 HAPPY N. SANGMA F FRANCIS MOMIN M 18 NEK0017558
987 54 JINNE N. SANGMA O DINIK SANGMA F 34 KSX0560326
988 54 RAJEN SANGMA F GILIKSON MARAK M 32 KSX0560318
989 56 DIKSON MARAK F ALEPSON SANGMA M 30 KSX0560052
990 56 ACINA SANGMA H DIKSON MARAK F 23 KSX0560060
991 57 Lainin Shira F Sengjon Sangma M 31 KSX0561415
992 57 BRENDILLA SANGMA H LAININ SHIRA F 27 KSX0561225
993 58 KRIMSON MARAK F SIMISON SANGMA M 27 KSX0560938
994 58 ALPILLA SANGMA H KRIMSON MARAK F 22 KSX0560946
995 59 CHIPILSON SHIRA F WITHSON SANGMA M 46 KSX0779686
996 59 NAREN MARAK F SINGWAN SANGMA M 40 KSX0779728
997 59 LEONI SANGMA H CHEPILSON SHIRA F 36 KSX0779652
998 59 HINNA SANGMA F SANDING MARAK F 29 KSX0778746
999 59 TISMONI SANGMA H NAREN MARAK F 23 KSX0779736
1000 59 CHONTILLA R. MARAK H GRENIL N. SANGMA F 20 NEK0017012
1001 59 RAKJING SANGMA F SPILSON SHIRA M 20 KSX0779694
1002 59 NOLBANI SANGMA F CHIPILSON D. SHIRA F 19 NEK0017418
1003 59 HAINIL N. SANGMA F NAREN MARAK M 19 NEK0017103
1004 59 GRENILSTON N. SANGMA F NAREN CH. MARAK M 18 NEK0017483
1005 60 DILSON MARAK F LT. RONGSENG SANGMA M 41 KSX0778795
1006 60 LATHUS MARAK F DILIP SANGMA M 26 KSX0779678
1007 61 NOMINTHIRA B. SANGMA H WINARD M. MOMIN F 45 NEK0017236
1008 61 GARPI SANGMA F LT. RAJING SANGMA M 36 KSX0778423
1009 61 JAMESON SANGMA F LT. BOSCO MARAK M 33 KSX0778860
1010 61 NOIO R. SANGMA H JAMESON SANGMA F 32 NEK0017186
1011 61 GRENO MOMIN H GARPI SANGMA F 31 KSX0779645
1012 61 KLINGTON SANGMA F LT. NECKSON SANGMA M 31 KSX0779587
1013 61 ANNIE DORA M. MOMIN H PARNINGHAM N. SANGMA F 25 NEK0017210
1014 61 BEJULA SANGMA H KLINGTON SANGMA F 23 KSX0779546
1015 62 KENIL SANGMA F BIPPERSON MARAK M 29 KSX0779488
1016 63 KERILLIN SHIRA H PENDRIK MOMIN F 46 KSX0779314
1017 63 PENDRICK G. MOMIN F HERISON MARAK M 36 NEK0017400
1018 64 JOSEPH MARAK F LT. JONSING SANGMA M 48 KSX0779710
1019 64 BERINATH N. SANGMA F JOSEPH D. SHIRA M 30 NEK0016840
1020 65 NELON N. SANGMA H GITCHAKRENG MARAK F 29 NEK0007047
1021 65 POLEN N. SANGMA F LT. GITCHAKRENG MARAK M 25 NEK0017582
1022 65 TALINA CH. SANGMA H POLEN N. SANGMA F 21 NEK0017038
1023 66 NILMAR G. MOMIN F LT. WILLER R. MARAK F 20 NEK0016543
1024 67 REMILA M. SANGMA F LT. SUKURAM D. SHIRA F 35 NEK0016600
1025 68 CONSTANTINE CH. MOMIN F HEMILSON R. SANGMA M 26 NEK0016634
1026 69 LEHINA G. MOMIN F LT. MILTON N. SANGMA F 40 NEK0016675
1027 70 SALISTON G. MARAK F RUPA S. SANGMA M 35 NEK0016683
1028 71 SENBIN CH. MARAK F MANIK SANGMA M 20 NEK0016816
1029 72 REKHANI N. SANGMA F LT. JENESING CH. MOMIN F 28 NEK0016832
1030 72 REJIL N. SANGMA H SAMIN R. MARAK F 20 NEK0016881
1031 73 LAKKINA N. SANGMA H SENGBIN CH. MARAK F 18 NEK0016907
1032 74 BENITHA N. SANGMA H PENGKIL S. MARAK F 20 NEK0017145
1033 75 LIMAROSE G. MOMIN F ROBILSON D. SANGMA F 19 NEK0017178
1034 76 ROBILSON D. SANGMA F LT. GINON N. SANGMA M 42 NEK0017194
1035 76 LEENA G. MOMIN H ROBILSON D. SANGMA F 41 NEK0017202
1036 77 PRIDINA N. SANGMA H RASUNATH MARAK F 27 NEK0017681
1037 77 BITCHATH D. SANGMA F SALISTON G. MARAK M 18 NEK0017251
1038 78 INDRA PRADHAN F LT. SANTI RAM PRADHAN M 45 NEK0017699
1039 20-A PUJUL MARAK O NOLLEN MARAK M 32 KSX0559831
1040 21-A Withson Marak O Etina Sangma M 36 KSX0559864
1041 21-A UTHPUL MARAK F Lt. NOGENDRO SANGMA M 29 KSX0560565
1042 21-A STELLA SANGMA H UTHPUL MARAK F 27 KSX0560474
1043 21-A Etina Sangma O Rendro Marak F 27 KSX0559872
1044 3-A LABINA SANGMA H HELWIT SANGMA F 29 KSX0560086
1045 16-A LEUSH MARAK F BIMSON MARAK M 34 KSX0560425
1046 16-A RONALIA SANGMA H LEUSH MARAK F 25 KSX0560433
1047 8-A WILISON MOMIN F JONGSIN MARAK M 34 KSX0560375

Design: NIC District Unit, South Garo Hills, Bahgmara
Content Provided: The District Administration, South Garo Hills