58-RONGARA-SIJU (ST) Assembly Constituency

Rewak Songmong L.P.School Polling Station
Section 1.REWAK SAKAGRE
Sl. No. House No Name Relationship Name of Rel. Sex Age EPIC No.
1 1 Maini MARAK F MERIL SANGMA F 49 BSN0661520
2 1 KESHAV SANGMA O MERIL SANGMA M 34 BSN0647271
3 1 GOROTHI MARAK O MILLAR MARAK F 33 BSN0539064
4 1 RAHUL MARAK M MAINI MARAK M 19 BSN0673236
5 2 RENGRIN MARAK O KUEL SANGMA M 41 BSN0647263
6 2 DILKI MARAK O RENGRIN MARAK F 32 BSN0540641
7 3 TONGTE MARAK O PHIJO SANGMA F 35 BSN0636571
8 4 GOK SANGMA O RAJEN MARAK M 57 BSN0541144
9 4 RENU MARAK O GOK SANGMA F 55 BSN0636548
10 4 MOTA MARAK F GOK SANGMA F 29 BSN0636134
11 4 BAHADUR MARAK F GOK SANGMA M 27 BSN0538314
12 5 WALBIN SANGMA O MILISON MARAK M 42 BSN0540286
13 5 KHI MARAK O WALBLN SANGMA F 36 BSN0541037
14 5 TANGNACHI MARAK F WALBIN SANGMA F 22 BSN0661546
15 6 PIRISH SANGMA O NAWAL MARAK M 44 BSN0661553
16 6 ENOLLI MARAK O PIRISH SANGMA F 39 BSN0636589
17 6 LOKI MARAK F PERISH SANGMA F 24 BSN0661538
18 6 DORMON MARAK F PIRISH SANGMA M 23 BSN0540518
19 6 SALNA MARAK F PERISH SANGMA F 22 BSN0661561
20 7 SIMBU MARAK O KOGEN MARAK M 46 BSN0539445
21 7 MILIK MARAK O RIPSING MARAK M 45 BSN0539130
22 7 SAILOM MARAK O MILIK MARAK F 40 BSN0540187
23 7 OSENNG MARAK O MILIK MARAK M 30 BSN0539932
24 7 TERALIN MARAK F MILIK MARAK F 22 BSN0636670
25 7 CHIMIN MARAK F MILIK MARAK F 22 BSN0636597
26 8 WALNANG SANGMA F WALESTONE SANGMA M 31 BSN0540500
27 8 MOJITHA MARAK F MILIK MARAK F 22 BSN0661827
28 9 RAPILSON SANGMA O REBEN MARAK M 39 BSN0540161
29 9 WAILSESH MARAK O RAPILSON SANGMA F 36 BSN0540179
30 9 PARBIK MARAK F RAPILSON SANGMA M 25 BSN0538322
31 10 ROLAND MARAK F JAHIR SANGMA M 27 BSN0667451
32 10 TANILA MARAK H ROLAND MARAK F 23 BSN0667436
33 11 RALSING MARAK F GOJEN SANGMA M 26 BSN0667444
Section 2.REWAK SONGMONG
Sl. No. House No Name Relationship Name of Rel. Sex Age EPIC No.
34 1 BUKKIL SANGMA O BULLIN MARAK M 46 BSN0540542
35 1 Hamar SANGMA F Walleston Sangma M 37 BSN0540146
36 1 MENSILLA SANGMA O BUKKIL SANGMA F 29 BSN0540195
37 1 RIKIBAT SANGMA F BUKIL SANGMA M 19 BSN0667881
38 2 Sontobil SANGMA F Pordip SHIRA M 33 BSN0538926
39 2 MADINA MARAK O MILLAR SANGMA F 29 BSN0540153
40 2 MONSILA MARAK H RAJESH SANGMA F 20 BSN0668038
41 2 RAKCHI MARAK F RENGRIN MARAK F 19 BSN0667840
42 3 PETTRIK MARAK O RETTOR SANGMA M 54 BSN0540112
43 3 LINDA MARAK O PILSON SANGMA F 26 BSN0540260
44 4 WALLESTONE SANGMA O MULLA MARAK M 63 BSN0647149
45 4 EPTRISH MARAK H PETRICK MARAK F 39 BSN0661496
46 4 ROBILLA SANGMA H BAHADUR MARAK F 24 BSN0667857
47 4 TENGNATCHI MARAK O BETERSON SANGMA F 19 BSN0667865
48 5 AHIM MARAK O KUEL SANGMA M 44 BSN0543470
49 5 MARPINA SANGMA H AHIM MARAK F 34 BSN0661835
50 5 REBAN MARAK F BALBINA SANGMA M 26 BSN0541151
51 6 LEDO SANGMA F PIRISH SANGMA M 29 BSN0673343
52 6 RANGSENG MARAK F CHEBENG SANGMA M 21 BSN0667873
53 7 NOGIN MARAK O CHEBENG SANGMA F 53 BSN0540609
54 7 MARCHEN MARAK F CHEBENG SANGMA M 39 BSN0661579
55 7 BENDA MARAK F CHEBENG SANGMA M 34 BSN0540047
56 7 BINIL MARAK O CHEBENG SANGMA F 33 BSN0540583
57 7 TARMEN MARAK F CHEBENG SANGMA M 26 BSN0661587
58 7 NENET MARAK F CHEBENG SANGMA M 22 BSN0540948
59 8 Enjiram MARAK O Abinson SANGMA M 43 BSN0540013
60 8 Bremi MARAK O Enjiram MARAK F 37 BSN0540021
61 9 KRIMSON MARAK O OJON MARAK M 56 BSN0636472
62 9 BALBINA SANGMA F KREMISON MARAK F 25 BSN0540781
63 10 LENI SANGMA O KRIMSON MARAK F 47 BSN0636563
64 10 JOMINDAR SANGMA O KRIMSON MARAK M 30 BSN0661595
65 10 RETINA SANGMA F KRIMSON MARAK F 29 BSN0636688
66 10 SELINA MARAK F CHEBENG SANGMA F 22 BSN0538660
67 11 Maillina SANGMA H JOMINDER SANGMA F 32 BSN0661603
68 11 SILWILA SANGMA F KRIMSON MARAK F 24 BSN0647107
69 12 WILDAS MARAK F JOTIN SANGMA M 44 BSN0660720
70 12 DOKATCHI D. SANGMA H BELITSON MARAK F 40 BSN0540591
71 12 ONIL SANGMA O DIAGMAN MARAK M 40 BSN0540526
72 12 LUK SANGMA F VALIDAS MARAK M 24 BSN0636068
73 12 RIKRANG SANGMA M DOKATCHI SANGMA M 22 BSN0540955
74 12 RIKNATCHI MARAK F ONIL SANGMA F 19 NEK0001297
75 13 ENJI SANGMA O RENGKAN SANGMA M 43 BSN0538207
76 13 Hendibala MARAK O ONIL SANGMA F 35 BSN0540534
77 13 LUTINA MARAK F ONILSON SANGMA F 22 BSN0541060
78 14 GEORGE MARAK O NARAYAN MARAK M 42 BSN0541045
79 14 RENIL MARAK O ENJI SANGMA F 38 BSN0538215
80 14 METCHINA MARAK F ENJIRAM SANGMA F 24 BSN0538785
81 14 NOCHIME MARAK F ENJIRAM SANGMA F 22 BSN0538777
82 15 MERINA MARAK O GEORGE MARAK F 37 BSN0541052
83 15 Sengrang MARAK F GEORGE MARAK M 22 BSN0540922
84 16 HEMILSON MARAK O PLASING SANGMA M 74 BSN0539528
85 16 DISHTAL MARAK O KAILA MARAK F 38 BSN0540633
86 16 TENGWAL MARAK F ROSH SANGMA M 24 BSN0538520
87 16 MILME MARAK F ROST SANGMA F 22 BSN0538447
88 17 RENOL SANGMA O REKSON MARAK M 65 BSN0540815
89 17 PRIMOTI MARAK O HEMILSON MARAK F 57 BSN0539833
90 17 BEKAN MARAK F RENOL SANGMA M 20 BSN0667980
91 18 CHALO MARAK O RENOL SANGMA F 43 BSN0540799
92 18 Mikjang MARAK F RENOLD SANGMA M 25 BSN0661611
93 18 NAMSENG MARAK F RENOLD SANGMA M 22 BSN0540773
94 19 MONOSH MARAK O KOLJTA MARAK M 41 BSN0539460
95 19 SILBANAS SANGMA F PILSON SANGMA M 27 BSN0667998
96 19 JAHANAL SANGMA F JISENDRO MARAK M 26 BSN0538595
97 19 SENGNA MARAK F MANOSH MARAK F 25 BSN0538579
98 19 WALNATCHI MARAK F MONOSH MARAK F 22 BSN0635854
99 20 NARAYN MARAK O RANGMAN SANGMA M 76 BSN0538983
100 20 PUREL MARAK O NARAYN MARAK F 57 BSN0564583
101 20 NERUBALLA S. MARAK O NARAYN MARAK F 33 BSN0539494
102 20 BUTO MARAK O KEBITHSON MARAK M 32 BSN0541979
103 20 GORISON MARAK O NARAIN MARAK M 32 BSN0538892
104 20 WALMOL MARAK O NARAIN MARAK F 25 BSN0542837
105 20 SILNATCHI MARAK F NARAYN MARAK F 22 BSN0539650
106 20 TWING MARAK F LIMBERT SANGMA M 22 BSN0539635
107 21 HELINATH SANGMA O MENSING MOMIN M 63 BSN0636084
108 21 Kakuwen MARAK O HELINATH SANGMA F 47 BSN0636373
109 21 MILTINA MARAK F HELINATH SANGMA F 23 BSN0635847
110 21 REKABINA MARAK F HELINATH SANGMA F 23 BSN0543280
111 21 RAJESH SANGMA F HELLINATH SANGMA M 22 BSN0668020
112 21 AMRITHA MARAK F HELINATH SANGMA F 22 BSN0636092
113 22 SPARSON MARAK O RANGGAN MOMIN M 62 BSN0543496
114 22 SOIBALINE D. SANGMA H SPARSON MARAK F 53 BSN0658013
115 22 SENGBAN MOMIN O DINONATH SANGMA M 34 BSN0543223
116 22 RIKSILCHI SANGMA O SPARSON MARAK F 32 BSN0543231
117 22 NIKSENG SANGMA O SPARSON MARAK M 28 BSN0639062
118 22 BEHALINE SANGMA F ALAUDIN MARAK F 28 BSN0639013
119 22 Jaseng SANGMA O SPARSON MARAK M 27 BSN0657502
120 22 SILNORY SANGMA F SPARSON MARAK F 26 BSN0652560
121 22 CHINGCHANG SANGMA O SPARSON MARAK M 25 BSN0652552
122 22 SUSENG SANGMA F JENTAL SANGMA M 25 BSN0541086
123 22 PANGSANG SANGMA F SPARSON MARAK M 24 BSN0657494
124 22 LAINISH MARAK H WALSENG SANGMA F 24 BSN0539825
125 22 LASTER SANGMA F SPARSON SANGMA M 22 BSN0639070
126 23 Mumtash MARAK O BARAL SANGMA F 35 BSN0539742
127 23 BARAL SANGMA O MANCHANG MARAK M 33 BSN0539684
128 23 JEKARIA MARAK F BARAL SANGMA F 24 BSN0667915
129 24 TUBAL MARAK O HELINATH SANGMA M 29 BSN0661512
130 25 RALJIM MARAK O HELINATH SANGMA M 26 BSN0542696
131 25 LASTINA SANGMA O HARMILLA SANGMA F 26 BSN0539478
132 26 KASHILA MARAK O ROTAN BAHADUR F 43 BSN0661504
133 26 SILMAN SANGMA F DINSENG MARAK M 33 BSN0539916
134 26 LATCHIMY MARAK F ROTAN BAHADUR F 23 BSN0647065
135 26 MAGIT MARAK F RATNA BHADUR F 22 BSN0636183
136 27 LIMBERT SANGMA O BEHORAM MARAK M 49 BSN0541169
137 27 DISH MARAK O LIMBERT SANGMA F 37 BSN0541177
138 27 SENITHA MARAK F LIMBATH SANGMA F 25 BSN0667923
139 27 DOSENG MARAK F LIMBERTH SANGMA M 22 BSN0540757
140 27 BUNGSTON MARAK F LIMBATH SANGMA M 19 BSN0667931
141 27 BILSENG MARAK F LIMBERTH SANGMA M 18 BSN0538991
142 28 TIONI SANGMA O DAGLESH SANGMA F 48 BSN0539692
143 28 BABUL MARAK O ELWIN SANGMA M 39 BSN0539700
144 28 GAMSENGG SANGMA F BABUL MARAK M 25 BSN0636522
145 29 JOLLY MARAK O TOBE MARAK M 41 BSN0540864
146 29 Pojilla SANGMA O Jolli MARAK F 36 BSN0541508
147 29 CHENGNITA SANGMA F JOLLI SANGMA F 20 BSN0667949
148 30 HELIN MARAK F NETSON SANGMA M 39 BSN0540716
149 30 SANILA MARAK H HELIN MARAK F 24 BSN0539452
150 31 BALMEN SANGMA O KOGEN MARAK M 40 BSN0540898
151 31 SOHINA MARAK O BALMEN SANGMA F 36 BSN0539965
152 32 CHARLESTONE MARAK O DLWGMJN SANGMA M 64 BSN0653378
153 32 PEALISH SANGMA O CHARLESTONE MARAK F 56 BSN0541607
154 32 DOMIN MARAK O LIMBERT SANGMA M 32 BSN0647206
155 32 RINTU MARAK F MINALKANTI DEY M 30 BSN0639047
156 32 PLENI SANGMA O CHARLESTONE MARAK F 29 BSN0647214
157 32 CHANGME SANGMA F CHARLESTON MARAK F 22 BSN0639054
158 32 RAKBATH SANGMA F CHARLESTON MARAK M 22 BSN0539874
159 33 CHEPONI SANGMA O ITALSON MARAK F 67 BSN0540724
160 33 JENDEN MARAK O ODA SANGMA M 42 BSN0540377
161 33 SARIKA SANGMA O ITALSON MARAK F 38 BSN0539940
162 33 DANDAVETY SANGMA F JENDEN MARAK F 20 BSN0667964
163 34 Elwin SANGMA O GOGA MARAK M 73 BSN0538769
164 34 SOTONI MARAK O ELWIN SANGMA F 61 BSN0538850
165 34 Saipina MARAK O ELWIN SANGMA F 41 BSN0538819
166 34 Porson MARAK O SEMINTON SANGMA M 28 BSN0538256
167 34 OCHIBET MARAK O ELWIN SANGMA F 28 BSN0661629
168 34 Niljabet MARAK H Porson Marak F 26 BSN0539023
169 35 NIBRONSON SANGMA O ENERSON MARAK M 55 BSN0539254
170 35 KRINSILA MARAK O NIBRONSON SANGMA F 42 BSN0539502
171 35 Jomindar SANGMA F GENET MARAK M 32 BSN0653394
172 35 GLASHPIN MARAK O NIBRONSON SANGMA F 27 BSN0653386
173 35 ABDUL MARAK F NIBRONSON SANGMA M 26 BSN0539734
174 35 PONGRENG MARAK F NIBRONSON SANGMA M 22 BSN0538587
175 35 BENITHA MARAK F NIBROSON SANGMA F 22 BSN0539486
176 35 SAHANA MARAK F NIBRONSON SANGMA F 19 BSN0667733
177 36 Rehonath SANGMA F Jemson SANGMA M 37 BSN0540096
178 36 Jokkibet MARAK H Rehonath SANGMA F 29 BSN0539320
179 37 HARMILLA SANGMA O JEMSON SANGMA M 58 BSN0539361
180 37 MANBATH SANGMA M HARMILA SANGMA M 22 BSN0539866
181 38 DILLIP Marak O CLIVE SANGMA M 35 BSN0653352
182 38 BANU SANGMA O DILLIP SANGMA F 29 BSN0541656
183 39 NASING SANGMA O JESON MARAK M 58 BSN0539429
184 39 KEMILLA MARAK O NASING SANGMA F 43 BSN0538413
185 39 BETSAI MARAK F NASING SANGMA F 22 BSN0667907
186 40 DISENDRO SANGMA O MOAET MARAK M 47 BSN0540765
187 40 SUKELA MARAK O DISENDRO SANGMA F 44 BSN0539213
188 40 CHORANG MARAK F NASING SANGMA M 27 BSN0653402
189 40 WALANG MARAK O DISENDRO SANGMA M 27 BSN0541441
190 40 WILSENG MARAK F DISENDRO SANGMA M 22 BSN0539072
191 40 SILJANGI MARAK F NASING SANGMA F 22 BSN0538421
192 41 BILISH MARAK O KUNELSON MARAK F 37 BSN0541516
193 41 SENGCHENG MARAK O KUELENSON SANGMA M 28 BSN0539114
194 41 SENGKILLA MARAK O KUELSON SANGMA F 22 BSN0540872
195 42 PERIK MARAK O GOLIBAR SANGMA M 34 BSN0539981
196 42 DEBULUS SANGMA F PERICK MARAK M 25 BSN0539999
197 42 NAMINA T. SANGMA F PERICK MARAK F 22 BSN0635813
198 42 RIKSENG SANGMA F PERICK MARAK M 22 BSN0539155
199 43 Ebel MARAK F UKEL SANGMA M 26 BSN0540658
200 44 RANILLA MARAK O UDING SANGMA F 59 BSN0540351
201 44 WELTISH SANGMA F RANILLA MARAK M 27 BSN0540344
202 44 TENILLA MARAK O UDING SANGMA F 26 BSN0538397
203 44 TANGME MARAK F WELTISH SANGMA F 22 BSN0540336
204 45 KRESIL R. MARAK O GOLIBAR SANGMA M 49 BSN0539585
205 45 MEDILLA SANGMA O KRESIL MARAK F 38 BSN0539890
206 45 SAKME SANGMA O KRESIL MARAK F 25 BSN0539882
207 45 CHINGCHIRA SANGMA F KRESIL MARAK F 22 BSN0540328
208 45 SARGAM SANGMA F KRESIL MARAK M 22 BSN0540138
209 46 MEALISH SANGMA O INJENG MARAK F 55 BSN0538264
210 46 Dalseng SANGMA O MIALISH SANGMA M 27 BSN0540104
211 46 SENGCHI SANGMA O MEALISH SANGMA F 26 BSN0541300
212 46 LUCKY MARAK O HALINATH SANGMA M 25 BSN0538793
213 46 TEKATCHI SANGMA M MEALISH SANGMA F 24 BSN0538702
214 46 Borina SANGMA F Sparson Marak F 22 BSN0539809
215 47 EBONI SANGMA O PROBATH SANGMA F 64 BSN0539379
216 47 PRAIDISON SANGMA F WINDRO SANGMA M 24 BSN0538975
217 47 ARDINA SANGMA M EBONI SANGMA F 22 BSN0539056
218 48 LAHENTI R. MARAK O JULLIN SANGMA F 63 BSN0538272
219 48 ALPONSH SANGMA O LUCASH MARAK M 34 BSN0539015
220 48 NOJAI MARAK O ALPOSH SANGMA F 29 BSN0539007
221 48 JORAN MARAK O JUNLINE SANGMA M 27 BSN0539171
222 49 MECHNALSON MARAK O MEHERSON SANGMA M 37 BSN0541284
223 49 ROHILLA SANGMA O MECKNALSON MARAK F 32 BSN0541532
224 50 Koko MARAK O JANGRIT MARAK F 63 BSN0539288
225 50 NANAM MARAK O KOKO MARAK M 22 BSN0539411
226 51 Tainoli MARAK F Ukel SANGMA F 38 BSN0541375
227 51 NOKCHIRA MARAK M TAINOLI MARAK F 19 BSN0667832
228 52 Sarani MARAK O JIGIN SANGMA F 62 BSN0539510
229 52 CHANCHINA MARAK M SARAM MARAK F 22 BSN0639021
230 53 LETTY MARAK O DAMON SANGMA M 59 BSN0538959
231 54 HILLASH SANGMA O KALLU MARAK M 29 BSN0538686
232 54 Terebina SANGMA H Hillas Sangma F 27 BSN0539346
233 55 MINILA MARAK O GOLIBAR SANGMA F 48 BSN0538371
234 55 MANUEL D. SANGMA O SPARSON K. MARAK M 37 BSN0538918
235 55 CALLINA MARAK O GOLIBAR SANGMA M 30 BSN0538900
236 56 HERIK MARAK O KODIK SANGMA M 65 BSN0540088
237 56 KEJILLY MARAK O HERIK MARAK F 64 BSN0538181
238 57 LABISON SANGMA O RAJEN MARAK M 46 BSN0540302
239 57 RELISH MARAK O LABISON SANGMA F 39 BSN0540054
240 57 SAMSENG MARAK F LABISON ASNGMA M 32 BSN0539122
241 57 SEPARIN MARAK F LABISON SANGMA F 22 BSN0540880
242 58 DAIOT MARAK O HERIK MARAK M 29 BSN0540930
243 58 ANJELLA SANGMA F DAIUTH MARAK F 28 BSN0636209
244 59 ALAUDIN MARAK O MEDENG SANGMA M 68 BSN0539148
245 59 SAILI SANGMA O ALAUDIN MARAK F 63 BSN0540435
246 59 POBALIN SANGMA O ALAUDIN MARAK F 30 BSN0636555
247 59 KRISWEL MARAK O TOBE MARAK M 30 BSN0636662
248 59 LEBOLIN SANGMA O ALADIN MARAK F 27 BSN0538652
249 59 KENKEN SANGMA O TEREBINA SANGMA M 22 NEK0020917
250 60 BILBAR MARAK O UDING SANGMA M 31 BSN0540963
251 60 Chonsila SANGMA O BILBAR MARAK F 29 BSN0541292
252 61 Grinston SANGMA O JAJESH MARAK M 44 BSN0538843
253 61 NIKAL MARAK F GRINSTON SANGMA M 41 BSN0667824
254 61 DEBALLA SANGMA O KUKKA SANGMA F 40 BSN0539924
255 61 Poresh MARAK F Grinston SANGMA M 27 BSN0539858
256 61 PAINILLA MARAK F Grinston SANGMA F 22 BSN0540575
257 61 BREJINA N. MARAK O PORESH MARAK F 21 NEK0020891
258 61 JOSHUA MARAK F GRINSTON SANGMA M 19 BSN0673293
259 62 TRISON SANGMA F HEKINSON MARAK M 29 BSN0539239
260 62 TARBINA MARAK F PILSON SANGMA F 24 BSN0636191
261 63 PIUSH SANGMA O JITEN MARAK M 31 BSN0541227
262 63 KETMILLA MARAK O PORIMOL MARAK F 26 BSN0541565
263 64 Karven MARAK F Levingston SANGMA M 46 BSN0541094
264 64 RITHA SANGMA O KARBENSON MARAK F 37 BSN0541102
265 64 CHINGKAMBE SANGMA F KARBEN MARAK F 18 BSN0661637
266 65 Tenul MARAK O Jullin SANGMA M 49 BSN0540310
267 65 LITO SANGMA O JENUL MARAK F 41 BSN0539957
268 66 TURUN MARAK O BETOL SANGMA M 41 BSN0541235
269 66 MEHITHA SANGMA O TURUN MARAK F 37 BSN0661645
270 66 Walme SANGMA F TURUN MARAK F 22 BSN0538710
271 67 RAJESH MARAK F NIBAN SHIRA M 44 BSN0539726
272 67 KOJINA MARAK O RAJESH MARAK F 36 BSN0540427
273 67 BELBORIN MARAK F RAJESH MARAK F 26 BSN0667972
274 67 DELINA MARAK F Rajesh Marak F 22 BSN0538694
275 68 DARWIN SANGMA O ALO MARAK M 42 BSN0538645
276 68 PETSILDA SANGMA F DARWIN SANGMA F 40 BSN0538637
277 68 KEBI SANGMA F ALO MARAK F 22 BSN0636654
278 69 Brustin SANGMA O Itar MARAK M 49 BSN0541243
279 69 ENSIL SANGMA O BURU SANGMA F 46 BSN0636605
280 69 MANMAN SANGMA F BRUSTIN SANGMA M 24 BSN0636449
281 69 SARMEN SANGMA F BURU SANGMA M 22 BSN0541276
282 69 POMAN SANGMA F BRUSTIN SANGMA M 22 BSN0639039
283 70 KALU MARAK O ELPIS MARAK M 65 BSN0541342
284 70 LEBAN MARAK F WILKRESH SANGMA M 30 BSN0541250
285 70 TANGBARD SANGMA F NOTENDRO SANGMA M 25 BSN0538546
286 70 MILCHINA SANGMA F KALU MARAK F 24 BSN0541268
287 70 SAIRINA SANGMA F KALU MARAK F 22 BSN0540229
288 71 Aitash SANGMA O SORISH MARAK M 38 BSN0653360
289 71 KRELISH SANGMA H AITASH SANGMA F 32 BSN0661652
290 72 SIMCHIMY SANGMA F PILSON SANGMA F 22 BSN0636258
291 72 AMITH N. MARAK F PORIMOL MARAK M 22 BSN0661660
292 73 PORIMOL MARAK O JIGIN SANGMA M 55 BSN0636274
293 74 ABRAM MARAK F WITHRAL SHIRA M 43 BSN0540419
294 74 ROYNILLA MARAK O ABRAM MARAK F 38 BSN0539908
295 74 TREKI MARAK F ABRAHAM MARAK M 20 BSN0673319
296 75 Renil SANGMA H Kerial MARAK F 46 BSN0539775
297 75 KIRAL MARAK O TOBE MARAK M 44 BSN0540039
298 75 LUCKSENG SANGMA F MIKAL MARAK M 23 BSN0540823
299 76 NOIA SANGMA O PORDIT D. SHIRA F 38 BSN0540294
300 76 Pordip SHIRA F OJIT SHIRA M 31 BSN0540278
301 76 ANNASH M. SANGMA O PRODIP D. SHIRA M 26 NEK0008573
302 76 PRANASH SANGMA F PRODIP SHIRA M 22 BSN0636456
303 77 TERILLA R. MARAK H NIREN N. SANGMA F 32 BSN0539296
304 77 DILLAK SANGMA O PORBAT SANGMA M 31 BSN0540245
305 78 Kepnal MARAK F Lt. Rupsing Marak M 43 BSN0539676
306 78 MENU SANGMA O PRODIP SHIRA F 26 BSN0636076
307 79 Karning SANGMA O MOHET SANGMA M 49 BSN0539437
308 79 SAIJINA MARAK O KENGKU SANGMA F 46 BSN0539205
309 79 WALSIM MARAK F KENGKU SANGMA M 23 BSN0564674
310 80 LUDISON SANGMA F MOJOTI MARAK M 52 BSN0540203
311 80 LENNA SANGMA O REDINGSON MARAK F 37 BSN0653345
312 80 PRENSON SANGMA M LENNA SANGMA M 23 BSN0540690
313 80 METTUN SANGMA F LT. REDING MARAK M 20 BSN0667956
314 81 MELASON MARAK F BANSING SANGMA M 40 BSN0540906
315 81 Tesila SANGMA H Mella MARAK F 35 BSN0538967
316 82 ERING SANGMA O JOSEN MARAK M 71 BSN0541995
317 82 JEPPANISH MARAK O ERING SANGMA F 67 BSN0541458
318 82 MABINA SANGMA O HALBI SANGMA F 37 BSN0541920
319 82 HALBI SANGMA O JOLLIN MARAK M 28 BSN0541110
320 82 KEBELSTON MARAK F HERING SANGMA M 26 BSN0538462
321 82 DIMCHI MARAK F ALBISON SANGMA F 22 BSN0539783
322 82 NAKME R. MARAK F HERING A. SANGMA F 19 BSN0673418
323 83 AMINDRO SANGMA O ATHA MARAK M 69 BSN0541409
324 83 EKLISH MARAK O AMINDRO SANGMA F 57 BSN0541417
325 83 ALDOLISH MARAK O MILTA SANGMA F 31 BSN0541425
326 83 ALDENSON MARAK O AMINDRO SANGMA M 30 BSN0541128
327 83 MILTA SANGMA O SIREL MARAK M 28 BSN0541466
328 83 JOBLIN MARAK O AMINDRO SANGMA M 27 BSN0541334
329 83 LAKINA MARAK F AMINDRO SANGMA F 22 BSN0540989
330 83 BIBISTIN MARAK F AMINDRO SANGMA F 22 BSN0541185
331 83 ARUN MARAK F AMINDRO SANGMA M 21 BSN0667741
332 84 NOBIN MARAK F ROMESH SHIRA M 68 BSN0636282
333 84 BETORI MARAK O NOBIN MARAK F 42 BSN0541524
334 84 TESPINA MARAK H MANUSH SANGMA F 26 BSN0541581
335 84 RAKSENG MARAK F LOBNDRO MARAK M 24 BSN0538496
336 84 MANUSH SANGMKA F ALDAT MARAK M 24 BSN0541599
337 84 JEGAN MARAK F NOBIN MARAK M 22 BSN0661686
338 84 CHANGME MARAK F LOBINDRO MARAK F 22 BSN0539791
339 84 TENGNATCHI MARAK F NOBIN MARAK F 20 BSN0667774
340 85 KLEARSON SANGMA O MEKEN MARAK M 36 BSN0635904
341 85 PUNILLA MARAK O KLEARSON SANGMA F 31 BSN0635979
342 85 JASENG MARAK F CLEARSON SANGMA M 22 BSN0661678
343 86 BRUSILIN SANGMA O BREJIT SANGMA M 32 BSN0635953
344 86 PRILLA SANGMA O BUSILLIN SANGMA F 27 BSN0635961
345 87 NEKKESH SANGMA O SALLIM MARAK M 43 BSN0635912
346 88 Paidil SANGMA F SALLIM MARAK M 38 BSN0635920
347 88 PLORIN MARAK H PAIDIL SANGMA F 36 BSN0673301
348 89 GAPOLIN SANGMA H PRENIK MARAK F 27 BSN0635987
349 90 JONES MARAK O KUELSON SANGMA M 39 BSN0542423
350 90 KAPRILLA SANGMA O JONES MARAK F 34 BSN0635995
351 90 BETTERSING SANGMA O JONESH MARAK M 30 BSN0541193
352 90 PRENSILA D. SANGMA F JONESH MARAK F 24 BSN0673350
353 90 RAKMAN SANGMA F JONESH MARAK M 22 BSN0541201
354 90 SILSENG SANGMA F JONESH MARAK M 19 BSN0673368
355 91 BALSEN D. SANGMA F LUKEN MARAK M 36 BSN0673400
356 91 JOSHMILLA D. SHIRA O BALSEN SANGMA F 29 BSN0636316
357 91 DONY SHIRA F BALSEN SANGMA F 22 BSN0636324
358 91 BANDI SHIRA F BALSEN SANGMA M 22 BSN0540971
359 92 ADMIRAL D. SANGMA F LUKEN MARAK M 39 BSN0673335
360 92 SIKKALIN MARAK O ADMIRAL SANGMA F 39 BSN0636423
361 93 SARAT MARAK O AJAN SANGMA M 45 BSN0636381
362 93 NAMSAI SANGMA H SARATH MOMIN F 36 BSN0636464
363 93 SENGRENG SANGMA F SARATH MOMIN M 24 BSN0540237
364 93 CHESLIN SANGMA F SARAT MARAK F 22 BSN0539080
365 94 KROLLIN SANGMA O KALMIN MARAK M 66 BSN0635946
366 94 ASPIL SANGMA O KROLLIN SANGMA F 36 BSN0636308
367 96 WILLI SANGMA O RONJIT MARAK M 53 BSN0636332
368 96 SEDINA MARAK O WILLI SANGMA F 47 BSN0636340
369 97 BANGRON MARAK O GONGSIN SANGMA M 53 BSN0661694
370 97 LIMITA MARAK O BANGRON MARAK F 47 BSN0635797
371 98 MANCHENG SANGMA O MEALISH SANGMA M 27 BSN0636498
372 98 BRIN MARAK O SINGGINA SANGMA F 25 BSN0636357
373 99 RAJAK SANGMA F NANDO MARAK M 29 BSN0539189
374 99 PREDALIN MARAK H RAJAK SANGMA F 27 BSN0539197
375 100 NOBENDRO SANGMA O BILION MARAK M 59 BSN0635789
376 100 DEBILLA D. SHIRA O NOBENDRO SANGMA F 50 BSN0635805
377 100 BARKISH SHIRA F NOBEN SANGMA M 27 BSN0636001
378 100 DONALD SHIRA F NOBEN SANGMA M 25 BSN0538389
379 100 TANGKAN SHIRA F NOBEN SANGMA M 22 BSN0541219
380 100 TENGBAT D. SHIRA F NOBENDRO SANGMA M 19 BSN0673376
381 101 KUMUNI MARAK H SINGANA SANGMA F 48 BSN0673327
382 101 MARTIN MARAK F MOIONG SANGMA M 31 BSN0667808
383 101 TELORIN MARAK M KUMINI MARAK F 25 BSN0636290
384 101 DEGERET MARAK M KUMINI MARAK M 22 BSN0542472
385 102 HOJEN MARAK F MOHIM SANGMA M 51 BSN0541623
386 102 LEBITHA SANGMA O OJEN MARAK F 45 BSN0661850
387 102 GAMMILA SANGMA O OJEN MARAK F 45 BSN0636159
388 102 RAMDIAL SANGMA F PILIN MARAK M 31 BSN0636142
389 102 RENGIN SANGMA F HOJEN MARAK M 26 BSN0541649
390 103 BADU MARAK F TAILAND SANGMA M 28 BSN0540682
391 103 CHAINA SANGMA H BADU MARAK F 27 BSN0541433
392 104 SIREL MARAK O ALASING SANGMA M 64 BSN0635888
393 104 HENMOLLA SANGMA O SIREL MARAK F 62 BSN0541821
394 104 PANDIT SHIRA F ALJO MARAK M 28 BSN0541631
395 104 ROBAN SANGMA F SIREL MARAK M 24 BSN0540856
396 104 MATHILDA SANGMA F SIREL MARAK F 22 BSN0636415
397 105 SENGJAN CH SANGMA F MERLISON SANGMA M 31 BSN0636035
398 105 SENGNA SANGMA O SIREL MARAK F 27 BSN0636266
399 106 SOTISH MARAK O BINDA SANGMA M 39 BSN0635821
400 106 SAIRA SANGMA O SOTISH MARAK F 35 BSN0541474
401 107 TUTA MARAK O DINEDRO SANGMA F 64 BSN0541615
402 107 HENNI SANGMA O TUTA MARAK F 44 BSN0541573
403 108 SOHONI MARAK O BIJOY SANGMA F 63 BSN0661702
404 108 NONILA MARAK H ALLODIN SANGMA F 49 BSN0668004
405 109 MERLISON SANGMA O KEMON MOMIN M 64 BSN0540914
406 109 SINDILA SANGMA O MERLISON SANGMA F 62 BSN0540831
407 109 KRONIKHA SANGMA O MERLISON SANGMA F 27 BSN0541318
408 110 THRAILAND SANGMA O MEMOSING SANGMA M 49 BSN0541359
409 110 GREJINA R. MARAK O THRAILAND SANGMA F 45 BSN0541367
410 110 ELDARISH MARAK O TAJLEN SANGMA F 22 BSN0636530
411 111 GANIL SANGMA O SIRAM SANGMA M 53 BSN0636480
412 111 SARARTY MARAK O GANIL SANGMA F 47 BSN0635771
413 111 SILME SANGMA O GANIL SANGMA F 30 BSN0661710
414 111 WILBAR SANGMA O GANIL SANGMA M 26 BSN0636407
415 111 SALGRA MARAK F GANIL SANGMA M 23 BSN0636613
416 112 NOLLENDRO SANGMA F JONGDING MARAK M 53 BSN0636738
417 112 MELJINA MARAK O NOLLENDRO SANGMA F 35 BSN0541383
418 113 ALLEKSON SANGMA O KISIN MARAK M 47 BSN0540849
419 113 SURET SANGMA O ALEKSON SANGMA M 43 BSN0635839
420 113 DOLSONI MARAK O ALLEKSON SANGMA F 38 BSN0541078
421 114 BIMRESH R. SANGMA F JEBAL SANGMA M 34 BSN0635938
422 114 Mainitha SHIRA H BIMERASH SANGMA F 32 BSN0661728
423 115 MAHAM D. SANGMA O PROBAT SANGMA M 41 BSN0539718
424 115 ASHA R. MARAK H MAHAM D. SANGMA F 40 BSN0540997
425 115 NIKCHIRA MARAK F MAHAM SANGMA F 24 BSN0541011
426 115 SENGRIKCHI MARAK F MAHAM SANGMA F 22 BSN0541003
427 116 MALLA SANGMA H MOLESH SANGMA F 29 BSN0661736
428 117 MINDAL MARAK F UDING SANGMA M 32 BSN0647289
429 117 POLINA SANGMA H MINDAL MARAK F 30 BSN0541482
430 118 GARFIL MARAK O ALDINATH MARAK M 41 BSN0540484
431 118 SADINNA SANGMA H GARFIL MARAK F 38 BSN0540492
432 119 JEBALLN MARAK O GLORISH SANGMA F 46 BSN0647222
433 120 BLURISH SANGMA O NAIAS MARAK F 43 BSN0540252
434 120 SETOLIN SANGMA O NAIAS MARAK F 30 BSN0541391
435 120 Nohin SANGMA O NAIAS MARAK M 22 BSN0647131
436 120 SANCHIRA SANGMA F NIASH MARAK F 22 BSN0647099
437 121 Gretila SANGMA O NAIAS MARAK F 42 BSN0661744
438 121 WALSEN SANGMA F JADING MARAK M 33 BSN0673426
439 122 WATERSON SANGMA O KISIN MARAK M 45 BSN0635862
440 122 MEMITHA MARAK O WATERSON SANGMA F 38 BSN0635870
441 122 JIMA MARAK H RAHAMUN SANGMA F 24 BSN0668012
442 122 MENTAL MARAK F WATERSON SANGMA M 21 BSN0667899
443 123 SORISH MARAK O TEKIN MARAK M 59 BSN0540567
444 123 MALGREAT SANGMA O SORISH MARAK F 59 BSN0539569
445 123 POJING SANGMA F SORISH MARAK M 26 BSN0647073
446 124 LEPISON MARAK F TOBAN SANGMA M 38 BSN0636399
447 124 SITARILLA SANGMA O LEPISON MARAK F 33 BSN0541326
448 124 LASMINA SANGMA F SORISH MARAK F 21 BSN0673384
449 125 WITMIL SANGMA O SIRAM D. SHIRA F 55 BSN0636225
450 125 FARALJI MARAK F SINGGIN SANGMA M 35 BSN0661751
451 125 RENUBALLA SANGMA O FARALJI MARAK F 30 BSN0543330
452 125 ROHIBATH SANGMA F CHITORSING MARAK M 25 BSN0661769
453 125 KEJIBALA SANGMA F CHITORSING MARAK F 22 BSN0636506
454 126 BARNIKUSH A. SANGMA F RAJENDRO MARAK M 40 BSN0636720
455 126 SILCHE SANGMA O KUWIT SANGMA F 34 BSN0661777
456 126 AKKET SANGMA O INITMIL SANGMA M 26 BSN0636050
457 127 WILNIT MARAK O GEPTON MARAK M 46 BSN0543462
458 127 PEMILLA SANGMA O WILNAT MARAK F 34 BSN0636647
459 128 CAPTON MOMIN F MARING MARAK M 65 BSN0636118
460 128 MESALIN SANGMA H GEPTON MOMIN F 51 BSN0685289
461 128 JANOBAN SANGMA O CAPTON MOMIN M 27 BSN0541490
462 128 SEBASTIN SANGMA F CAPTON MOMIN M 24 BSN0636514
463 128 MEBI SANGMA F GEPTON MOMIN F 24 BSN0636621
464 128 MALOTI SANGMA F CAPTON MOMIN F 22 BSN0541557
465 129 HIKKINSON MARAK O RONGGAN SANGMA M 68 BSN0661785
466 129 AGOSTIN SANGMA O HIKKINSON MARAK M 28 BSN0541136
467 129 PREBISTAL SANGMA F HEKINSON MARAK M 24 BSN0647081
468 129 ESMILA SANGMA F HEKINSON MARAK F 22 BSN0541540
469 130 MEIK SANGMA O SALBISH SANGMA F 53 BSN0661801
470 130 SALBISH SANGMA O SILLO MARAK M 44 BSN0661793
471 131 NIPIN MARAK O GULUCHORON MARAK M 75 BSN0647230
472 131 SUBILA SANGMA H CHABAN MARAK F 37 BSN0636167
473 131 CHABAN MARAK O JUNLINE SANGMA M 30 BSN0636175
474 132 BERODINI MARAK O KISIN MARAK F 36 BSN0636126
475 132 TITI SANGMA M PERODINI SANGMA M 22 BSN0541029
476 133 JENGSON MOMIN O ABAN SANGMA M 49 BSN0636043
477 133 PREBILASH SANGMA O JENGSON MOMIN F 40 BSN0636217
478 133 JANURIN SANGMA O JINGSON MARAK F 24 BSN0636639
479 133 SENGPILCHI SANGMA F JINGSON MARAK F 19 BSN0673392
480 134 DALWAT MARAK F PEROSAN SANGMA M 33 BSN0661843
481 134 IDINA MARAK H DALWAT MARAK F 31 BSN0661819
482 136 SONARSON SANGMA F HAROLD MOMIN M 31 BSN0636019
483 136 MIMALLA SANGMA O LUKKEN MARAK F 27 BSN0636027
484 137 TOUIL MARAK O GARWIN MARAK F 54 BSN0636431
485 137 DEBINNA SANGMA O GARWIN MARAK F 32 BSN0636365
486 137 ISAK MARAK O KENELSON MARAK M 29 BSN0540005
487 137 EDISON MARAK F RUPSING MARAK M 28 BSN0540211
488 137 KENITA SANGMA H ISAK MARAK F 26 BSN0667709
489 137 SENGMATCHI SANGMA M TONIL SANGMA F 22 BSN0539817
490 138 PELLA MARAK F DENANG MARAK F 46 BSN0667717
491 138 RAHMON SANGMA F CHARLESTON MARAK M 29 BSN0670729
492 138 ROSITA MARAK M PELLA MARAK F 19 BSN0667725
493 139 RIKSE MARAK F HERING SANGMA F 26 BSN0667758
494 140 PARMITA SANGMA H JEGAN MARAK F 27 BSN0667766
495 141 SUKESH MARAK F LOSIM SANGMA M 27 BSN0673285
496 141 MENTILA MARAK O WILLISON SANGMA F 19 BSN0667782
497 142 WALSENG SANGMA F KROLIN MARAK M 26 BSN0667790
498 143 MALLINA MARAK M KUMINI MARAK F 20 BSN0667816
499 144 GINDERSON D. SANGMA O NAIAS MARAK M 24 NEK0020883
500 145 PRENITH N. MARAK O MIKGEN SANGMA M 28 NEK0020909
Section 3.RONGGAIGITTIM
Sl. No. House No Name Relationship Name of Rel. Sex Age EPIC No.
501 1 KILARISH R. MARAK F LEBISON D. SANGMA F 46 KSX0796029
502 1 LEBISON SANGMA F SWEET SANGMA M 34 KSX0567180
503 1 HINDAS MARAK F SWEET SANGMA M 29 KSX0567206
504 1 Kolpona Marak O Suit Sangma M 23 KSX0567198
505 2 JOLEN D. SANGMA F LT.KLEBON R. MARAK M 51 KSX0796037
506 2 Bolen Marak F PONEN SANGMA M 41 KSX0567214
507 2 Baia Sangma H Bolen Marak F 37 KSX0567222
508 2 RAKSENG D. SANGMA F BOLEN MARAK M 22 KSX0567230
509 2 MONICA SANGMA F BOLEN MARAK F 21 KSX0567248
510 3 Nanka Sangma O Lama Sangma M 61 KSX0572719
511 3 CHINGME MARAK F NALKA SANGMA F 29 KSX0567263
512 3 BOLBITHA MARAK F NALKA SANGMA F 27 KSX0571521
513 4 Dobel Sangma F Jusing Sangma M 37 KSX0679191
514 4 Linglo Marak H Dobel Sangma F 35 KSX0679209
515 5 GOGON D. SANGMA F Nekson Marak M 45 KSX0679183
516 5 Rikmai Marak H Gogon Sangma F 41 KSX0678086
517 5 SEBALIN MARAK F GEGON SANGMA F 23 KSX0796045
518 5 DANCING MARAK F GOGON SANGMA M 20 KSX0679175
519 6 Penoli Sangma H Jobin Marak F 37 KSX0679225
520 6 Jobin Marak F Singreng Sangma F 37 KSX0679217
521 6 BIPUL D. SHIRA F METALSON T. SANGMA M 30 KSX0796052
522 6 MENTILSON SANGMA F JOTINDRA MARAK M 28 KSX0567255
523 6 TENGCHINA D. SANGMA F JOBINDRO R. MARAK F 19 KSX0796060
524 7 Hemi Marak F Ojon Marak M 41 KSX0569590
525 7 Kila Sangma H Hemi Marak F 36 KSX0569608
526 7 DARJI SANGMA H HEMI MARAK F 27 KSX0569624
527 7 RANGSIL SANGMA F HEMI MARAK F 22 KSX0569616
528 7 REKINA D. SANGMA F HEMI S. MARAK F 19 KSX0796078
529 8 NITHANANDA SANGMA F GULUK SANGMA M 37 KSX0678094
530 8 SEMALIN SANGMA F NITHANANDA SANGMA F 32 KSX0571760
531 8 RONAL SHIRA F NITHANANDA SANGMA M 29 KSX0796094
532 8 RENIKA D. SANGMA F NITHANANDA SANGMA F 20 KSX0796086
533 9 Pindo Sangma F Jaion Marak M 47 KSX0569632
534 9 Kailin Marak H Pindo Sangma F 43 KSX0569640
535 9 SENGCHILA MARAK F PINDO SANGMA F 22 KSX0569657
536 10 ARBULIK MARAK F DIVSON SHIRA M 37 KSX0796698
537 10 Labeno Marak O Arbilik Marak F 36 KSX0679233
538 11 Airson Sangma F Bisom Marak F 36 KSX0679241
539 12 Belson Marak F Rimjing Sangma M 56 KSX0566752
540 12 Senoli Sangma O Belson Marak F 52 KSX0566760
541 12 POTSON SANGMA F BELSON MARAK M 31 KSX0566778
542 12 BILASH D. SANGMA F BELSON MARAK M 25 KSX0796102
543 12 ILLSHA SANGMA F BELSHON MARAK F 20 KSX0569665
544 13 Salani Marak H Kewing Sangma F 35 KSX0678110
545 14 MITHUN MARAK F KEWIN SANGMA M 31 KSX0571471
546 14 Protison Marak O Kolji Sangma M 24 KSX0567289
547 16 GEORGE KINGSTON R. MARAK F GOHIN MARAK M 63 KSX0646935
548 16 SENGTARIN MARAK F KINGSTON MARAK F 23 KSX0679274
549 16 DORANI SANGMA F KINGSTON MARAK F 23 KSX0679290
550 16 FRAISENG MARAK F KINGSTON MARAK M 22 KSX0646927
551 17 Renang Marak F Gohin Marak M 53 KSX0679266
552 17 MILGAI SANGMA H BIMOL MARAK F 28 KSX0796136
553 18 DOROTHI R. MARAK H LT.KOJI D. SANGMA F 51 KSX0796144
554 18 BODAK SANGMA F KOLJI SANGMA M 32 KSX0796169
555 18 SEPALI MARAK F KOLJI SANGMA F 29 KSX0796151
556 18 FRANCHISH MARAK F KOLJI SANGMA M 23 KSX0679381
557 19 DINGRAN MARAK F GOGON SANGMA M 23 KSX0796177
558 20 MITRO MARAK F BANDING SANGMA M 52 KSX0567297
559 20 BAMILLA SANGMA F MITRO MARAK F 31 KSX0571778
560 20 GELABATH MARAK F AIRSON SANGMA M 26 KSX0796185
561 21 Ninen Sangma H Emen Sangma F 43 KSX0678128
562 21 LEWILLIN SANGMA F NINEN SANGMA M 37 KSX0679308
563 21 JAMILLA SANGMA F NINEN SANGMA F 32 KSX0678136
564 21 PORAN D. SANGMA M NINEN D. SANGMA M 20 KSX0796193
565 23 LEMSON D. SANGMA F SESE MARAK M 46 KSX0796201
566 23 SESE MARAK F LEMSON SANGMA M 31 KSX0679282
567 23 REDALIN MARAK F LEMSON SANGMA F 25 NEK0001271
568 24 Holrila Marak H Singreng Sangma F 36 KSX0678144
569 25 Sonto Marak F Mukaram Sangma M 37 KSX0569673
570 25 Suel Sangma H Sonto Marak F 31 KSX0678276
571 26 ONITSON R. MARAK O Loparam Marak M 43 KSX0571794
572 26 Bemorin Sangma H Otol Marak F 39 KSX0571802
573 26 SUPURIOL SANGMA F ONITSON BORO M 32 KSX0679316
574 27 Longki Sangma F Lama Sangma M 51 KSX0571497
575 27 Rela Marak O Longki Sangma F 46 KSX0571554
576 27 JECKA N. MARAK F RONGKI D. SANGMA M 19 KSX0796219
577 28 Singbat Sangma F Sangreng Marak M 39 KSX0569681
578 28 RAKILSON MARAK F SINGBATH MARAK M 32 KSX0569806
579 28 SELTARIN MARAK F SINGBATH MARAK F 30 KSX0570044
580 28 ARADON MARAK F SINGBATHJ SANGMA M 20 KSX0796227
581 29 DINGGE SANGMA F ETTEN MARAK F 27 KSX0678151
582 29 MOILINTA SANGMA F ETTEN MARAK F 27 KSX0678177
583 30 PESILLA SANGMA F MANIK MARAK F 32 KSX0678193
584 30 Benoti Sangma H Antoni Marak F 32 KSX0678185
585 31 KARNIK MARAK F TIGU SANGMA M 32 KSX0571687
586 31 LOHINA SANGMA F KARNIK MARAK F 31 KSX0796235
587 32 DACHE SANGMA H GOGON MARAK F 27 KSX0679373
588 32 Jigen Marak O Dobel Sangma M 24 KSX0679365
589 33 SINGWAN SANGMA F JINGRA MARAK M 44 KSX0796243
590 33 PERON MARAK H SINGWAN SANGMA F 39 KSX0796250
591 33 JANITHA N. MARAK F SINGWAN SANGMA F 21 NEK0001289
592 33 WAIBINA MARAK F SINGWAN SANGMA F 19 KSX0796268
593 34 PAIMK MARAK F PIWIL SANGMA M 42 KSX0796284
594 34 MAHITA SANGMA H PAIMK MARAK F 38 KSX0796292
595 34 MALJI SANGMA F PANIK MARAK F 32 KSX0678201
596 34 TENGRAK A. SANGMA F PAINICK MARAK M 19 KSX0796276
597 35 TARPIN SANGMA F EMEN SANGMA M 37 KSX0796300
598 35 RUTHMILA MARAK H TARPIN SANGMA F 31 KSX0796318
599 37 HELMAN MARAK F RADING ARENGH M 41 KSX0796326
600 38 BONDOK MARAK F BANGDO SANGMA M 54 KSX0796334
601 39 PARILLA SANGMA H JAIDIL SANGMA F 31 KSX0567313
602 39 Jaidil Sangma O Toro Marak M 26 KSX0567305
603 40 Pikson Sangma O MARTIN SANGMA M 41 KSX0679324
604 40 PALJONI MARAK H PIKSON SANGMA F 30 KSX0679332
605 41 Gedi Marak F Silo Sangma M 27 KSX0567321
606 41 SONTOLA SANGMA H KEDU MARAK F 25 KSX0571539
607 43 Maltinson Marak F Singreng Sangma M 26 KSX0679340
608 43 Satje Sangma O Belson Marak F 23 KSX0679357

Design: NIC District Unit, South Garo Hills, Bahgmara
Content Provided: The District Administration, South Garo Hills